Omtvistat bostadsbygge på gång i nya Marconi Allé

430 bostäder i Järnbrott är allt närmare byggstart. Flera boende har satts sig emot planerna på förtätningen som också innebär att 60 skyddade träd försvinner. "Det är det värt.", säger Emmali Jansson (MP), ordförande i byggnadsnämnden.

  • Publicerad 13:47, 18 apr 2018

Det är det värt. Med tanke på att de bostäder som byggs bidrar till ökad trygghet.

Byggplanerna på 430 bostäder i Järnbrott, Västra Frölunda ser ut att bli av. Det innebär att tre bostadskvarter med parkeringshus och nya gång- och cykelvägar ska uppföras längs med Nymilsgatan och norra delen av Marconigatan.

Nybygget betyder också att 60 skyddade lindar kommer att försvinna, vilket upprör flera boende och som Göteborg Direkt tidigare har rapporterat om. Argumentet för att bevara de uppåt 50 år träden handlar framför allt om luftmiljön och naturvärdena.

Byggnadsnämndens ordförande Emmali Jansson (MP) håller med om att det är synd att ta ner uppvuxna träd men anser att det är det värt.

Läs mer: Barbara kämpar för lindarna i Flatås Allé

– Att ta ner träd är självklart en nackdel. Uppvuxna träd är mer omtyckta är nyplanterade träd, och tar dessutom upp med buller och luftföroreningar. Men med tanke på att de bostäder som byggs bidrar till ökad trygghet och att fler kan bo på ett sätt som underlättar för klimatsmarta transporter, så är det värt att fälla träden och plantera nya, säger hon.

Flera boende ställer sig även mot en förtätning i området och anser att det räcker med planerna för Flatås Park och Nymilsgatan. Emmali Jansson (MP) anser däremot att området runt Frölunda och Högsbo är ganska glest.

– Det byggdes många onödigt stora parkeringsplatser och trafikytor som i dag kan bebyggas. Jag tror att mer folkliv bidrar positivt till stadsdelen, säger hon.

Av de omkring 430 bostäder uppskattas cirka en tredje del bli hyresrätter och resterande bostadsrätter. Byggplanerna ingår i BoStad2021, och bostäderna ska vara inflyttningsklara år 2021.