Chef. Foto: Mostphotos

Ont om kvinnor i chefstoppen

Det spelar ingen roll hur många kvinnodagar vi firar. Näringslivets toppar är till största delen män. Inte ens var femte styrelseledamot i Västra Götaland är kvinna. 88 procent av alla direktörer är män.

  • Publicerad 06:00, 8 mar 2020

Det går segt framåt med jämställdheten i näringslivet. Sedan Almi senast gjorde en kartläggning av styrelserna i Västra Götaland 2013 har andelen kvinnor i regionens styrelser ökat med två procentenheter – på sju år.

I dag är 18 procent av ledamöterna i bolagsstyrelserna kvinnor. Siffran är till och med en procent lägre än riksgenomsnittet. Statistiken ser heller inte bättre ut när det gäller vd-poster. Bara 12 procent av vd:arna i företagen i Västra Götaland är kvinnor.

– Det är frustrerande eftersom det så tydligt innebär ett slöseri när så oerhört mycket kompetens och erfarenhet inte utnyttjas. Forskning visar att en mångfald av perspektiv i ett bolags ledning ger tillväxt och goda resultat säger Sara Wallin, vd för Almi Väst, i ett pressmeddelande.

Börjar vid ägandet

Enligt Almi ligger en del av förklaringen i att majoriteten av de undersökta företagen leds av sina ägare. Och eftersom omkring 70 procent av alla företag i Sverige ägs av män, börjar könsfördelningen i styrelserummen redan vid ägandet. Av de 18 185 företag som ingick i Almis kartläggning saknades över 75 procent kvinnor i styrelsen.

Kvinnor inom vård och service

Kvinnornas styrelserepresentation skiljer sig också åt inom olika branscher. Flest kvinnor finns inom vård, utbildning och serviceverksamhet i Västra Götaland. Där ligger representationen i styrelserna på över 60 procent. Lägst är den inom industri och tillverkningsföretag med 27 procent.

Undersökningen har gjorts av över 18 000 företag i Västra Götaland med över fem miljoner kroner i omsättning och fem anställda eller fler. Styrelsekartläggningen genomförs i år för femte gången och första Styrelsekartläggningen genomfördes 2013.

Källa: ALMI Företagspartner Väst

Trafiken – minut för minut

DEBATT

"Bryt ihop men se till att gå vidare"

Retorikcoachen om coronapandemin. Alla påverkas vi av den rådande corona-situationen men vissa slår den hårdare mot. Jenny Ralphsson Jernberg vet hur man tar sig genom tuffa motgångar.tisdag 24/3 16:53

QUIZ

QUIZ: Vad betyder nyorden?

35 ord har skapats eller blivit vanligare under 2019 Animoji, deepfake, popcornhjärna och dra åt helvete-kapital är exempel på ord i Språkrådets nyordslista för 2019. Men vet du vad orden betyder?fredag 27/12 11:57