Opaltorget i förvandling – så blir 2019

År 2011 presenterades visionen för det nya Opaltorget och sedan dess har det hänt mycket på platsen. Nu går arbetet in på det fjärde året och 2019 väntar byggande men även inflytt och invigning.

  • Publicerad 07:40, 13 mar 2019

https://www.goteborgdirekt.se/nyheter/krokig-vag-fram-till-nya-opaltorget/repqlh!hlLyQEL0Ia1tmSHOcIJRhQ/

Opaltorget. Emma Holm, projektledare på fastighetskontoret. Foto: Sanna Tedeborg

Ett tryggare och mer levande område, det är visionen för det nya Opaltorget som långsamt växer fram. Men än är det en bit kvar innan det står helt färdigt och på vägen har några oförutsedda hinder dykt upp och orsakat en viss försening.

– Så är det ju med de flesta byggprojekt då man planerar utifrån en tidsplan – det dyker alltid upp saker på vägen, sådant man inte har förutsett. Det kommer gå ut ett informationsblad till den närboende om den nya tidsplanen, säger Emma Holm.

Försenat

Det som har orsakat förseningen är bland annat att utformningen av byggnaderna vi torget behövt utredas. I de tidigare husen har det funnits skyddsrum vilket de behövt ersätta i de nya husen som ska byggas.

– Där har myndighetsprocessen dragit ut på tiden vilket gjort att vi blivit lite försenade, säger Emma Holm.

Även Parkhuset där förskolan ska inhysas har försenats något.

Det blir klart i år

Men trots förseningar kommer vissa etapper att stå klara redan i år. Bland annat ska den nya Opalkyrkan stå klar i slutet av sommaren och kommer invigas i början av hösten.

Familjebostäder har färdigställt sitt första hus och de första boende har redan flyttat in. I juni i år kommer etapp två att stå klar.

2020

Framåt på tidsplanen sett beräknas centrumkvarteret, med butiker, stadsdelskontor och vårdcentral, stå klart tidigt hösten 2020 och invigning kommer ske senare på hösten. Bostäderna i anslutning till torget kommer att färdigställas etappvis efter att centrumbyggnaderna har kommit på plats.

– Det pågår även byggnation längas Smaragdgatan och Briljantgatan där det planerats två byggnader planera som ska stå klart 2021. De kommer byggstarta nu innan sommaren 2019. Även vid Briljantgatan finns ett projekt som Framtiden bygg håller i vilket också kommer byggstarta inom kort, säger Emma Holm.

Ett tryggare område

Det är mycket som pågår och kommer att ske vid Opaltorget den närmaste framtiden och det kan upplevas som besvärligt för många närboende. Men Emma hoppas ändå att resultatet av allt byggande, där Opaltorget ska bli ett tryggare och mer levande torg, kan får folk att hålla ut.

– Det har varit ganska nedgånget och det har funnits problem med otrygghet. Så vi hoppas att det ska upplevas som positivt när allt står klart även om det tar sin lilla tid innan vi kommer dit, avslutar Emma Holm.

Tidplan

2019: De första nya lägenheterna i området är Familjebostäders kvartershus och inflytt påbörjas i mars 2019.

2019: Nya Opalkyrkan färdigställs sommaren 2019.

2020: Butikerna och verksamheterna, bland annat stadsdelskontor och vårdcentral, i centrumkvarteret på det nya Opaltorget beräknas stå klara tidig höst 2020. Hösten 2020 beräknas det nya Opaltorget invigas. De nya bostäderna på torget kommer därefter färdigställas etappvis.

Det nya Opaltorget har blivit försenat jämfört med tidigare tidplan. Orsaken till förseningen är förlängd utredning kring byggnadernas utformning och funktioner. Dessa frågor är nu utredda och byggnationerna fortsätter enligt den uppdaterade tidplanen.

Det tillfälliga torget med vårdcentral, livsmedelsbutik, övriga butiker och öppna förskolan kommer vara kvar under hela byggtiden.

Visa merVisa mindre

Vi är GBG