Anmälan. En omsorgstagare öppnade inte dörren för hemtjänsten. Nästa vecka hittades personen avliden. Foto: Mostphotos/Trullsa

Öppnade inte för hemtjänsten – hittades död

En omsorgstagare som regelbundet fick besök av hemtjänsten öppnade en dag inte dörren när personal knackade på. En vecka senare hittades personen i sin lägenhet avliden.

  • Publicerad 05:30, 7 okt 2021

Mitt i sommaren knackade hemtjänstpersonal, från en enhet i Angered, på dörren till en omsorgstagare i personens hem. Hen hade fram till sin död regelbundna besök av hemtjänsten.

Vid tillfället fick personalen inte kontakt med omsorgstagaren då hen inte svarade på dörrknackningen och kom och öppnade dörren. Då lämnade personalen utan att följa upp varför inte personen svarade.

En vecka senare var det dags för nästa schemalagda besök. Då hittades omsorgstagaren avliden i sitt hem.

Anmält enligt lex Sarah

Göteborgs stad anser att det som inträffat utgjorde ett allvarligt missförhållande och har anmält händelsen enligt lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

Enligt anmälan har den interna utredningen inte kunnat visa om personen redan var avliden vid det första besöket då hen inte öppnade dörren för hemtjänstpersonalen. Det går heller inte att utesluta att dödsfallet hade kunnat gå att förhindra om personen hade fått hjälp och stöd av personalen vid det första tillfället.

Ska följa upp

Hemtjänsten har en rutin vid liknande tillfällen som personalen ska gå efter. Bland annat är det fastslaget att personal ska följa upp orsaken vid de tillfällen man inte får kontakt med en omsorgstagare.

I anmälan till Ivo går att utläsa att enhetschefen vid det aktuella hemtjänstkontoret upprättat en checklista för informationsöverföring samt ytterligare förtydligat för sin personal vilka rutiner som gäller vid liknande händelser.