Omtvistad. Oppositionen vill avbryta arbetet med Askims Stationsväg, men trafiknämndens ordförande Toni Orsulic (M), utgår från att deras budget inte går igenom. Foto: Göteborgs Stad

Oppositionen vill avbryta arbete med Askimsväg

De röd-grön-rosa vill i sin budget avbryta arbetet med vägprojektet Askims stationsväg som en av åtgärderna för att minska biltrafiken, något som MP nämnde under presentationen av oppositionens budgetförslag.

  • Publicerad 11:30, 13 nov 2021

Vi tycker det är väldigt viktigt att ta trafikstrategin på allvar, minska biltrafiken och öka gång- och cykeltrafiken.

I syfte att minska bilåkandet och istället öka tillgänglighet för cyklister och gående vill de röd-grön-rosa avbryta tre vägprojekt i staden: Askims stationsväg, Torslanda tvärförbindelse och Nylöselänken.

Det framgår av oppositionens budgetförslag som nyligen presenterades.

– Vi tycker det är väldigt viktigt att ta trafikstrategin på allvar, minska biltrafiken och öka gång- och cykeltrafiken. Det är viktigt att varje investering ska leda i den riktningen och det ser vi inte att det gör här, säger Karin Pleijel (MP).

Långbänken Askims Stationsväg kan få ett slut

M: Ska inte avbryta

Frågan om en ny sträckning för Askims stationsväg har diskuterats ända sedan 1960-talet och har genom åren blivit en riktig långbänk.

Problemet är den smala villagatan med flera utfarter, smala trottoarer och avsaknad av en separat cykelbana.

På grund av bristande trafiksäkerhet stoppades kollektivtrafiken för ett antal år sedan.

Toni Orsulic (M), ordförande i trafiknämnden, menar att arbetet med Askims stationsväg kommer att fortsätta.

– Det var ett tag sedan frågan var uppe nu, men vi är inte intresserade av att avbryta. Vi utgår ju från att oppositionens budget inte går igenom.

Vi är GBG

    Vi är GBG