Jämfört med förra året då coronasmittan mattades av under sommaren, har covidfallen ökat de senaste veckorna. Detta trots att luftvägsinfektioner vanligtvis är ovanliga under sommaren.

Förklaringen stavas virusvarianten BA.5, som är en undervariant till omikron. BA.5 har visat sig vara mer smittsam än tidigare varianter, men samtidigt ge relativt skonsamma symptom.

Enligt den senaste lägesrapporten från Västra Götalandsregionen, VGR, så visade förra veckans inrapporterade fall att smittspridningen verkar ha planat ut.

– Smittspridningen i Västra Götaland bedöms vara på en platå liksom i flera andra europeiska länder. Semestertider, resor och att personer med luftvägssymtom som inte behöver sjukvård inte omfattas av provtagningsindikation för covid-19 gör att data för tillfället är förhållandevis osäkra, säger Leif Dotevall, ställföreträdande smittskyddsläkare, i ett pressmeddelande.

Förra veckan rapporterades 584 fall av covid-19 in, vilket är en minskning med cirka 19 procent jämfört med veckan dessförinnan. I veckan hade sjukhusen i regionen 112 inneliggande patienter som insjuknat i covid-19, även det en minskning jämfört med veckan innan.

Oro inför hösten

Trots signalerna på att smittan planats ut finns en oro för vad som kommer att hända när fler och fler börjar jobba igen.

– Man ska ha i åtanke att det fortfarande är sommar och semestertider. Det finns betydande risk för fler covid-19-fall när man börjar återvända till arbete och skola, säger Leif Dotevall.

Samtliga som inte ännu tagit en påfyllnadsdos, rekommenderas av sjukvården att göra det. Generellt gäller dos fyra för åldersgruppen 65 år och äldre, samt tre doser för alla mellan 18-64 år.

De får femte dos

För att rusta sig inför en eventuell ökad smittspridning i höst kommer ytterligare påfyllnadsdoser att erbjudas. Äldre över 65 år samt personer i riskgrupper – som riskerar att bli allvarligt sjuka om de smittas av covid-19 – kommer få möjligheten att ta en femte dos med start 1 september.

Samtliga vuxna mellan 18-64 år ska även kunna få en fjärde dos om de önskar. Det meddelade regeringen och Folkhälsmyndigheten på en presskonferens i maj.

– Vi följer hela tiden läget i pandemin, och fattar beslut utifrån bästa tillgängliga kunskap. Vaccination mot covid-19 har varit och fortsätter att vara det viktigaste för att lindra konsekvenserna av smittspridningen eftersom vaccinerna skyddar individen mot allvarlig sjukdom och död i covid-19, säger Karin Tegmark Wisell, generaldirektör Folkhälsomyndigheten, på myndighetens hemsida.