Nya Tillfället. Akutboendet Alma för kvinnor ligger sedan drygt ett år i samma byggnad som ett boende för både hemlösa män och kvinnor i Göteborg Foto: Lina Isaksson (arkivbild)

Osäker framtid för akutboende för kvinnor

Olika besked om framtiden för Alma, det enda akutboendet för kvinnor med missbruk, bekymrar personalen. Men nu hoppas de att utsatta kvinnors trygghet säkras när kommunen lovar att inte stänga boendet.

  • Publicerad 05:30, 8 jun 2021

För drygt ett år sedan flyttade Alma akutboende från Dahlströmsgatan i Majorna till lokaler i boendet Nya Tillfället i Järnbrott. Nu är det återigen förändringar på gång.

Det handlar om att verksamheten ska ses över och personalen larmar om att förslag om en nedläggning har lagts fram i april i år på ett arbetsplatsmöte, vilket de menar tillbakavisas av ledningen.

– Oron som finns kommer någonstans ifrån och den kommer från ledningen. Det känns märkligt att en hel arbetsgrupp skulle missförstå, säger en anställd på Alma.

Enligt personalen har det kommunicerats att boendets beläggning är för låg.

– De har räknat på att vi i princip ska ha fullt hela tiden. Men det är inte rimligt, det är inte så akutboenden fungerar.

Nu, ett par månader senare kommer beskedet: Alma ska inte läggas ner.
Trots svängningen kvarstår personalens oro.

– Det känns osäkert med olika budskap. Men vi hoppas att vår ursprungliga rädsla för kvinnornas trygghet, säkerhet och välmående inte sätts på spel utifrån de nya beskeden.

Ser över verksamheten

Ansvaret för Alma, likt alla kommunens boende för hemlösa, ligger hos socialnämnden Sydväst. Där pågår en översyn av verksamhet för målgruppen: kvinnor i missbruk och utsatthet.

– Vi ser att det finns behov av att utveckla verksamheten. Men vi är inte framme i något konkret förslag och framför allt har vi inte någon plan på att lägga ner verksamheten, säger Anna Holmqvist, avdelningschef Boende och hemlöshet, socialförvaltningen Sydväst.

Personalen menar att de fått till sig att beläggningen är för låg, vad tänker du om det?

– Beläggningen har varit låg i perioder och då behöver vi se över hur vi använder våra resurser. Det är onödigt att ha bemanning och resurser om vi inte har personer som bor där. Det är klart att ur det perspektivet är beläggningen ett problem. Samtidigt är vår ambition att varken kvinnor eller män ska bo på akutboende längre än nödvändigt. Vår ambition är att hitta mer självständiga och stadigvarande lösningar.

Personalen är också kritisk till Almas nya adress i Nya Tillfället som är ett boende för hemlösa där både män och kvinnor blir placerade.

– Alla varnade innan flytten och det blev som vi befarade, kvinnorna löper större risk att utsättas för våld, övergrepp och andra allvarliga händelser. Det har inträffat händelser där kvinnor har farit illa, säger personalen.

Man död efter misshandel på korttidsboende

Hur vill ni, som arbetar nära kvinnorna, se Alma i framtiden?

Vi vill inte lägga ner men gärna hitta en lokal som ligger bättre till vid en knutpunkt eller mer centralt. Det handlar om kvinnor som är jäkligt utsatta som riskerar att tappa demokratiska rättigheter och rätten till en trygg miljö.

Nytt akutboende för hemlösa - utformat som hotell

Alma akutboende..

... vänder sig till kvinnor över 21 år som saknar boende och som har missbruk, psykisk och/eller social problematik. På Alma finns inget krav på nykterhet.

Alma är ett akutboende har:

16 akutboendeplatser som bokas av socialsekreterare i socialförvaltningarna eller på Socialjouren

En plats för våldsutsatta missbrukande kvinnor - kräver inget biståndsbeslut från socialtjänsten.

Källa: Göteborgs stad

Visa merVisa mindre

Vi är GBG