Problematiken med påverkade personer på offentliga platser syns bland annat i polisens statistik över anmälda narkotikabrott (överlåtelse, innehav och bruk). Foto: Syda Productions

Otryggheten är kvar kring Redbergsplatsen

Polisen i Örgryte-Härlanda förnyar sitt medborgarlöfte och satsar mot alkohol- och drogproblematik i stadsdelen, trots att antalet anmälningar minskar.

  • Publicerad 09:20, 7 feb 2019

LADDA NER VÅR APP: Iphone Android

Under förra året genomförde polisen 300 patrulleringar på de platser som upplevs som otrygga i stadsdelen, framförallt kring Redbergsplatsen och Olskrokstorget. De anmälda brotten har minskat men de boende känner sig fortfarande otrygga. Därför väljer polisen i Örgryte-Härlanda nu att förnya sitt medborgarlöfte med fortsatt fokus på alkohol- och drogpåverkade personer i offentlig miljö under 2019.

– Vid medborgarsamtal gjorda under våren och hösten 2018 ser vi att medborgarna lyfter samma problem och områden som i den stora trygghetsundersökningen inför medborgarlöftet 2017. Droghandel och påverkade personer i offentlig miljö uppges fortfarande vara det största problemet i området Redbergsplatsen- Olskroken, säger kommunpolis Robert Björklund i ett pressmeddelande.

Så ska polisen stoppa drogerna vid Redbergsplatsen

Kartläggningar visar också att unga i stadsdelen har lätt att få tag i alkohol och droger.

– Tillgängligheten till cannabis är hög i stadsdelen, 37 procent av eleverna andra året på gymnasiet uppger att de kan få tag på Cannabis inom ett dygn och 21 procent uppger att de använt cannabis, vilket är det tredje högsta värdet i staden. Vi ser ett behov av att jobba långsiktigt kring den här problematiken och därför väljer vi att fortsätta med samma fokus, säger Robert Björklund.

En stor del av det förebyggande arbetet handlar om samverkan. Under 2018 startades en lokal trygghetsgrupp i stadsdelen bestående av personal från olika sektorer i stadsdelen, polisen, vaktbolag, föreningslivet och fastighetsägare.

– Årets medborgarlöfte är ett uttryck för vikten av en fortsatt god samverkan kring frågor som bidrar till en ökad trygghet. Det är viktigt att vi utgår från en och samma problembild och tar ett gemensamt grepp kring de här frågorna. Då tror jag vi kan få större kraft i arbetet, säger Emelie Eék på Örgryte-Härlanda stadsdelsförvaltning.

Genombrottet: Flera gripna efter narkotikainsats

Löftet

Ökad polisnärvaro i området Redbergsplatsen och Olskrokstorget genom fotpatrullering på otrygga och särskilt brottsutsatta tider vid minst trehundra tillfällen. (Polis)

Riktade insatser under våren och hösten i syfte att förhindra och upptäcka narkotikabrott och langning av alkohol på offentliga platser med fokus på ungdomar samt erbjuda vård och stöd av socialtjänsten för att förhindra fortsatt användning av droger och alkohol. (Polis & stadsdelsförvaltning)

Fortsatt och stärkt ANT- (Alkohol, narkotika och tobak) förebyggande arbete riktat till barn och unga (Stadsdelsförvaltningen).

Kontinuerlig kontroll av efterlevnaden av 18-årsgräns och överservering på serveringsställen. (Polisen).

Trafiken – minut för minut

Vi är GBG

    Annons

    18+ Spela ansvarsfullt stodlinjen.se

    Hämta casinobonusar hos SveaCasino.se