STENÅLDER. De nya fynden ligger inte långt ifrån ett tidigare fynd i folkmun kallad Kung Rings grav. Foto: Göteborgs stadsmuseum

Ovanligt stenåldersfynd i Kallebäck – kan vara 4000 år

I takt med att stadens grävs upp för olika byggen görs också allt fler historiska fynd. I förberedelserna inför en planerad skjutbana i Kallebäck har arkeologer hittat en ovanlig odlingsplats.

  • Publicerad 16:00, 10 okt 2019

FLINTA. Fynden av flinta har varit ganska enkla att tidsbestämma tack vare huggningstekniken som använts. Foto: Göteborgs stadsmuseum

– Det är egentligen röjningsrösen –ihopkastade rösen av sten. Man har röjt marken av sten och kastat upp i rösen i stenvallar för att få ytor att odla på, säger Karolina Kegel, antikvarie och arkeolog på Göteborgs stadsmuseum.

Nya fynden: Skeppsvrak från 1600-talet

Arkeologernas nya fynd – hemligt rum från 1500-talet

Hon berättar att den här typen av fynd är mycket ovanligt och det första i Göteborgstrakten.

– Vi är inte helt säkra på dateringen än så länge. Fossil åkermark är svår att datera. Men vi jobbar med utgångspunkten att det är äldre än järnålder. Vi har också hittat en flintslagningsplats där man tillverkat redskap i en teknik som är från yngsta stenåldern. Om lämningarna är samtida kan odlingsplatsen alltså vara omkring 4000 år gammal, säger Karolina Kegel.

Vad odlade man på den tiden?

– Man odlade olika typer av vete och korn. Sedan kan man också ha odlat ärtor. Det är det man kan säga med säkerhet. Men den finns en del andra grödor under förhistorien.

Något som ytterligare styrker att odlingsplatsen kom till under yngre stenålder, Neolitikum, är en hällkista – i folkmun kallad Kung Rings grav – från samma period som tidigare hittats i närheten.

Arkeologiska fyndet i Västlänkens spår

Fynden av flintastenar har man kunnat datera ganska tydligt tack vare huggningstekniken som använts. De tas nu med till stadsmuseet.

– Det vi gör nu är att dokumentera, ta prover och fynd och beskriva rösena innan platsen exploateras. Sedan får vi titta närmare på förhållandet mellan andra lämningar för att se om vi kan dra några slutsatser, säger Karolina Kegel.

Foto: Göteborgs stadsmuseum