Stopp. Cirka en kilometer av Kvillestråket har tagits i anspråk av markägaren som har andra planer för cykelbanan.. Foto: Läsarbild

Oväntade hindret mitt i populära cykelstråket

En häck tvärs över cykelbanan. Det är vad cyklister möts av på det nyanlagda Kvillestråket i höjd med Sankt Jörgen Parks golfbana. Orsaken är att marken är privat. "Det stod markägaren fritt att gräva upp vägbanan", meddelar kommunen.

  • Publicerad 07:57, 23 okt 2019

”Stora jordhögar på cykelbana. Detta kom oväntat, helt oannonserat. De nya gula bänkarna är uppgrävda och slängda till sidan. Mindre än ett år sedan kommunen piffade upp stråket”.

Många läsare har hört av sig till Göteborg Direkt, upprörda över att cirka en kilometer av Kvillestråket har stängts av och grävts upp av golfbanan som tillhör Sankt Jörgen Park.

Göteborg Direkt har varit i kontakt med golfbanan som hänvisar till kommunen för svar.

Går över privat mark

Förklaringen från Göteborgs stad är att nuvarande Kvillestråket delvis går över privat mark och att det saknas detaljplan för delar av sträckan.

Det innebär att kommunen inte har något bestämmande över den privata marken, som markägaren beslutat använda för andra ändamål, meddelar Fastighetskontoret i ett mejlsvar:

"Därför kommer Kvillestråket bindas ihop genom att gång- och cykeltrafiken leds om via de gång- och cykelvägar som finns vid Lillhagsvägen och det kommer att ske via befintliga övergångar vid Aröds genväg och Finladsvägen."

Invigdes förra året

Kvillestråket invigdes i maj 2018 och är en del av Göteborgs jubileumssatsning att skapa fler “blå och gröna stråk och oaser” i staden fram till 2021.

Kände man till att det var privat mark när Kvillestråket anlades?

– Ja, sträckningen av gång- cykelvägen har varit så under åtskilliga år och har förvaltats av trafikkontoret. Men när markägaren, Gårda-Johan, hörde av sig om gång/cykelvägen, gjordes en utredning med flera möten, svarar fastighetskontorets kommunikatör, Nils Svensson och fortsätter:

– Det visade sig att en del av sträckan inte kunde lösas in utan markägarens medgivande. En annan del kunde visserligen lösas in men det skulle i så fall bli till avsevärda investeringskostnader för att lösa konflikten mellan golfbana och gång/cykelvägen. När dessa kontakter inte ledde till någon lösning med nuvarande sträckning stod det markägaren fritt att gräva upp vägbanan och disponera marken efter eget gottfinnande.

Här skapas stråk för ett grönare liv

Kommunen försäkrar att dansbana, utegym, hundrastgård och annat som hör till Kvillestråket inte kommer att beröras av förändringen.

Lyktstolpar, bänkar och stolpar som redan har plockats ner kommer att återanvändas på andra platser, meddelar kommunen.

Flyttklar. Den aktuella platsen är vid gång- och cykelbanan i höjd med Dungestigen och Kvilledalsvägen. Foto: Läsarbild

Kvillestråket

Från urbant till lantligt är det bara 3,75 kilometer.

Stråket börjar i Frihamnen, där Kvillebäcken mynnar ut i Göta älv, och slutar i Hökälla, ett fågelrikt naturområde mellan Backa och Tuve.  

Göteborgsnöje

Hönöbo siktar mot Dalsland i ny roman

Nöje Bosse Norrhem målar med akvarellfärger i sin spänningsroman Bosse Norrhem har varit Göteborg trogen i över 40 år. Sedan ett par år är det Hönö, som gäller. Men nya romanen "Den enögde akvarellmålaren", ja, den utspelar sig i Dalsland.onsdag 14/7 7:36

Krönikor

Axelsson: Sill – från nödkost till högtidsmat

Krönika Tradition Den kanske mest ursvenska fisken vi har, sillen, har gjort en lång resa genom historien för att komma in i finrummet och bli en del av nästan alla våra högtider. torsdag 24/6 14:30

Konsumentfrågan

Gäller svensk lag även utländska företag?

Konsument Konsument Vad gör man om man får hem en annan vara än den man beställt? Gäller svensk lag även företag som inte är baserade i Sverige? Och om man ramlar hos sin tandläkare – kan man då få ersättning för det? Konsumentrådgivare Cassandra reder ut. tisdag 18/5 16:11

Debatt

Ta ett större ansvar för bostadsproblemen i Göteborg

Debatt Bo i Göteborg Det råder fortsatt stor bostadsbrist och klyftorna på bostadsmarknaden växer. Problemen med trångboddhet i socialt utsatta områden har blivit tydliga… torsdag 24/6 13:12