Göteborg & Co vill få dispens för att få frakta in material till Kungstorget via Basargatan, en sträcka på 80 meter, mot körriktningen. Foto: Mostphotos

Oväntade kommunbråket inför Kulturkalaset

Göteborg & Co vill ha dispens för att kunna frakta in material med stora trailers till Kungstorget inför årets Kulturkalas. Men trafikkontoret säger nej. – Det är oansvarigt, säger Tasso Stafilidis, verksamhetsansvarig på Göteborg & Co.

  • Publicerad 14:50, 31 jul 2018

Tunga lastbilar får bara köra innanför Vallgraven mellan klockan 06 och 08 på morgonen. Inför tidigare Kulturkalas har lastbilarna, med bland annat tält och scenutrustning, kunnat köra in till Kungstorget via Vasabron. Men när den nu är avstängd ansökte Göteborg & Co om dispens för att få köra via Basargatan österifrån med stora trailers för att leverera material till Kungstorget.

– Vasabron var avstängd redan förra året. Då fick vi lasta om allt till mindre lastbilar. Inför i år ville vi på förhand se till att vi skulle slippa de här omkostnaderna som också innebär mer trafik, säger Tasso Stafilidis, verksamhetsansvarig på Göteborg & Co.

Men Göteborg & Co fick nej av trafikkontoret.

– Grundregeln är att vi endast kan bevilja dispens om godset är omöjligt att dela. Exempelvis en rulltrappa som är 24 meter lång. Det här godset går att dela upp i mindre lastbilar och då har vi inte mandat att göra avsteg från reglerna. Man ska komma ihåg att det inte är något litet ingrepp att komma med de här 24 meter långa lastbilarna mot körriktningen, säger Ma-Lou Wihlborg, tillförordnad direktör på trafikkontoret.

Tasso Stafilidis är kritisk till trafikkontorets beslut som enligt Göteborg & Co kommer innebära en ökning av transporter med cirka 550 procent.

– Trafikkontoret har inte visat någon flexibilitet vilket jag är väldigt förvånad över. Det är inte så att vi skulle köra in och ut hela tiden. Det handlar om fyra tillfällen där vi själva ordnar med trafikvakter. När vi nu tvingas lasta om till mindre lastbilar kommer det bli mycket mer trafik och omkostnader för oss på runda slängar 100 000 kronor. Vi kommer också behöva ta platsen i anspråk tidigare. Jag tycker det är oansvarigt och har ingen förståelse för det här beslutet, säger han.

Trafikkontorets avslag överklagades först till länsstyrelsen och sedan Transportstyrelsen. Båda instanserna gick på trafikkontorets linje.

– Ingen av instanserna har tagit hänsyn till att vi genomför Nordens största kulturfestival i Göteborgs innerstad. De har bara gått på trafikkontorets beslut utan vidare motivering. Både vi och trafikkontoret har ett tydligt grunduppdrag där vi ska använda skattemedel på det mest effektiva sättet. Det kommer vi inte göra med det här beslutet. Det är upprörande, säger Tasso Stafilidis.

– Vi förstår att det innebär en extra kostnad och vi beklagar det. Men det är samma regler som gäller för alla innanför vallgraven. Det är ingen skillnad oavsett om det är privat eller kommunalt. Beslutet har överprövats och båda instanserna tolkar regelverket på samma sätt som oss. Grundprincipen är att bara för det är ett evenemang så kan vi inte hantera det på något annat sätt, Ma-Lou Wihlborg.

Långa fordon innanför Vallgraven

Förbudet för lastbilar över tio meters längd inom vallgraven gäller alla dagar i veckan dygnet runt, förutom mellan klockan 6-8. Förbudet är en överenskommelse mellan bland annat trafikkontoret och Åkeriföreningen och gäller inte busstrafik. Källa: Trafikkontoret