100 procent. Åtta avfallsfraktioner utökades till elva och innebär att allt från Glöstorpsskolans rivning kunde källsorteras. Foto: Göteborgs stad

Över förväntan – allt byggavfall kunde sorteras

När nya Glöstorpsskolan byggdes var målet att sortera nästan allt.  Men bygg - och avfallsentreprenören lyckades istället att sortera allt – 100 procent – byggavfall.

  • Publicerad 11:15, 21 nov 2020

Vi har faktiskt lyckats sortera 100 procent.

Byggavfall är ofta ett miljöproblem är man river eller bygger nytt men nya Glöstorpsskolan skulle byggas var målet att minimera osorterat avfall.

– Tidigt i projektet hade vi ett gemensamt startmöte där vi gick igenom våra sorteringsmål och hur vi på bästa sätt kunde planera för en bra avfallshantering. Vårt mål i projektet är en sorteringsgrad på 95 procent, fram till idag har vi faktiskt lyckats sortera 100 procent av vårt avfall vilket är jätteroligt, säger Louise Goksöyr, arbetsledare,  Peab i projektet.

De vill bygga med Göteborgsleran

Gamla stolar

I Glöstorpsskolan återanvänds även inredning från den gamla skolan.

Stolarna i den tidigare aulan och fasadsten från ett annat projekt återbrukas. I andra projekt har lokalförvaltningen tittat på att återanvända dörrar, lister och annan inredning. Inför rivning, inventeras förskolor och skolor för att material ska tillvaratas.

Flera positiva effekter

Arbete med en noggrann sortering har också enligt lokalförvaltningen flera andra positiva effekter.

Det handlar om bättre ordning på arbetsplatsen, att underentreprenörerna tar ansvar för sina beställningar när de vet att de måste hantera avfallet och man har börjat tänka återbruk istället för slit och släng.

– När lokalförvaltningen i Göteborgs Stad upphandlar entreprenör inför nya byggprojekt, ställer vi krav på att byggavfallet ska minska genom att det antingen återvänds, återvinns, eller energiutvinns i värmeverk. I sista hand ska det deponeras, säger Therese von Wachenfeld Falemo, sakkunnig miljöingenjör på lokalförvaltningen.

Så lånar du leksaksbibblans prylar på Hisingen

Exempel på avfallshantering och återbruk i Glöstorpsskolan:

Atervinning. Genom samarbete med Rockwool kring återvinning av takisolering kunde projektet återvinna 15,5 ton takisolering som annars hade gått till deponi.

Återbrukad stenfasad från ett av Peab egenutvecklat projekt. Fasaden var av liknande karaktär som en fasad i ett annat projekt där en del fasadmaterial blivit över. Detta togs till vara och byggdes in, vilket sparat för både miljön och plånboken.

Återbruk. Delar av inredningen från den gamla skolan har sparats och ska återanvändas i den nya, bland annat stolarna i den tidigare aulan.

Källa: Göteborgs stad

Visa merVisa mindre

Vi är GBG