Olöst fråga. Ännu vet kommunen inte vad som ska hända med Kalvhagskolans gamla lokaler. Foto: Gunnlaug Cottingham

Oviss framtid för Kalvhagskolans lokaler

Förra året flyttades skolverksamheten på Kalvhagskolan på Styrsö till Styrsöskolan. Sedan årsskiftet står lokalerna tomma i väntan på ett nytt användningsområde – eller rivning.

  • Publicerad 05:30, 22 okt 2020

Det kan också finnas privata intressen.

1 800 kvadratmeter lokalyta står tom på Styrsö efter att Kalvhagskolan förra året flyttade sin verksamhet till Styrsöskolan i syfte att få en effektivare och mer sammanhållen skolverksamhet.

Enligt förvaltaren, Ahmad Khodabi på Lokalförvaltningen, är en tredjedel av lokalen i behov av rivning, vilket var anledningen till att en del av skolverksamheten bedrevs i paviljonger.

Men om det blir en annan kommunal verksamhet, en privat aktör eller om de faluröda byggnaderna ska jämnas med marken är fortfarande en obesvarad fråga.

– Från början var tanken att hemtjänsten skulle kunna använda dem som kontorslokaler, men de tackade nej. Nu tittar stadsledningskontoret på vad det finns för andra framtidsbehov inom kommunen.

Rektorn slutar i protest efter nedskärningarna

Säljas eller rivas?

Enligt Annika Rynner, planeringsledare på stadsledningskontoret, har kommunen i dagsläget ingen användning av lokalerna.

– När det stämts av med alla parter blir det till slut en fråga för fastighetskontoret att bestämma om lokalerna ska säljas eller rivas. Det kan också finnas privata intressen.

Hon menar att beslutet kan komma att dröja.

– Det är en pågående process för att hantera frågan och som i alla demokratiska processer tar det lite tid.

Hon sprider skräck på Styrsö

Vi är GBG