Maria Stenström är VD på Göteborgs Stads Parkering, som ägs av Göteborgs Stad. Foto: Soeren Haakanlind/Karl Andrén

P-bolagets larm: Vi hittar inga parkeringar

Närmare 7000 parkeringsplatser försvinner när centrala Göteborg genomgår en stor förändring de kommande åren. Uppdraget att hitta ersättningsplatser i staden har inte varit lätt. Nu larmar parkeringsbolaget om att de inte hinner med.

  • Publicerad 08:01, 1 okt 2018

Flera stora byggprojekt pågår för fullt i Göteborg och de kommande åren kommer ännu fler dra igång. För fordonstrafikens del innebär det inte bara en belastning på vägnätet. Totalt försvinner närmare 7000 parkeringsplatser i Göteborg de kommande åren.

Läs också: Hela listan: Här försvinner 1900 p-platser inom kort

Parkeringsbolaget arbetar intensivt med att hitta ersättningsplatser men redan nu hur de halkat efter.

– Vi ligger jättedåligt till och är inte alls i balans. Vi har redan en skuld från 2016 på 700 platser, sedan kommer ytterligare platser försvinna när fler projekt drar igång, säger Maria Stenström, vd på Göteborgs Stads Parkering.

Varför har det blivit så här?

– En stor anledning är att vi inte har en samsyn i staden kring att det här är en prioriterad fråga. Näringsliv och handel kommer drabbas ännu mer när vi inte hinner få fram ersättningsplatser innan de nuvarande p-platserna försvinner. Sådant skadar stadens förtroende och det är svårt att återskapa. Inom staden prioriterar vi olika vilket lett till att vi, som stad, är sena på frågan. Det handlar om tillfälliga lösningar under en period när det är tufft för staden, utan att förhindra den positiva utvecklingen som staden gör, säger Maria Stenström.

Läs också: Förslaget: Gör park av p-platser i centrum

Utöver svårigheten att hitta konkreta ytor för ersättningsparkeringar har flera planerade lösningar stoppats. På vissa parkeringsplatser har det visat sig att bärigheten i marken inte varit tillräcklig för så många platser som var planerade från början.

– Det kommer finnas sakägare som har åsikter vilket försenar processerna. Många av byggprojektet försenas också vilket i och för sig är bra för oss så vi får mer tid, säger Maria Stenström.

Hittills i år har parkeringsplatserna vid Världskulturmuseet, delar av Packhuskajen Operan och delar av Packhuskajen vid casinot försvunnit. Senare i år försvinner också Pusterviksplatsen, Rosenlundsplatsen och Packhusplatsen vid Hovrätten.

På Lindholmen pågår också stora förändringar i och med företaget Geelys etablering. Cirka 700 parkeringar kommer att försvinna mellan Planetgatan och Pumpgatan. Dessa ska ersättas genom nya platser på gamla Varvsområdet.

I fredags, 28 september, öppnade en ersättningsparkering vid Heurlins plats, vid Stenaterminalen, med 140 platser. Vid Kanaltorget och Packhuset ska 100 ersättningsplatser komma upp. På Heden utreder man en lösning med ett tillfälligt parkeringshus för sammanlagt 450 platser (minus 100 platser som försvinner på platsen parkeringshuset i så fall uppförs på). Garaget vid Skeppsbron är helt stopp just nu. Där väntas nya beslut i fullmäktige nästa år.

Det finns också tankar på ersättningsparkeringar vid Rosenlundsplatsen, utanför Ullevi och grusplanen vid Valhalla (som inte kan användas under stora evenemang på Ullevi). Även Gullbergsvass finns planer på parkeringsplatser. Men då måste man först hitta ett lämpligt sätt att ta sig därifrån in till centrum, exempelvis med Styr & Ställ.

– Samma sak gäller vid tankar på pendelparkeringar. Det måste gå att ta sig vidare med någon form av kollektivtrafik, säger Maria Stenström.

Har du något tips till göteborgare som letar p-plats i Göteborg?

– Det vi gör som kan vara till stor hjälp är att vi installerar realtidsinformation om de platser som finns. I appen kan vi visa var de lediga platserna är. Vi kan hänvisa till de lediga platser som man kanske inte hittat tidigare, säger Maria Stenström.

Läs också: Smarta lösningen när var tredje p-plats försvinner

Trafiken – minut för minut

Vi är GBG