Vision. Den runda öppna ytan i mitten av parken är nedsänkt för att kunna ta om hand stora mängder regnvatten när det kommer. Foto: 02landskap

P-plats blir park i gamla varvsområdet

Från parkeringsplats till grön oas. Det är vid Götaverkens klassiska maskinhall som förvandlingen nu börjar ta fart.

  • Publicerad 12:53, 16 nov 2021

Maskinparken kommer att bli en knutpunkt och en oas i området.

Under hösten har bygget av Maskinparken dragit i gång vid Götaverkens maskinhall, M1, på Lindholmen. 

Tanken är att skapa ett grönområde med blommor, träd och sittplatser där det i dagsläget är en stor parkeringsyta.

– Maskinparken kommer att bli en knutpunkt och en oas i området och ska kännas inbjudande och tillgänglig såväl dag- som kvällstid, säger projektledare Penelope Nikolopoulos, park- och naturförvaltningen till Stadsutveckling Göteborg. 

40 träd

Efter det initiala markarbetet kommer de första träden att planteras ut tidigt under våren.

– Det blir ett fyrtiotal stora träd. Vi har flera olika sorter för att skapa variation i färg, form och struktur, till exempel Himalayabjörk, ginkgo, japansk lärk, tulpanträd, humlebok, svarttall och hängande silverpäron.

Lagom till sommaren 2022 beräknas parken vara färdig och öppnas för besökare.

Vi är GBG