Frölunda växer. Området som utredningen omfattar avgränsas i söder av Västerleden, i öster av Dag Hammaskjöldsleden och i nordväst av skogsområdet Ruddalen. Foto: Göteborgs stad

P-ytorna ryker när Frölunda förtätas

De närmsta 15 åren ska Frölunda växa med 4 500 bostäder. Med start den 10 november ges invånarna chansen att lämna sina synpunkter på planprogrammet som nu ska ut på samråd.

  • Publicerad 05:30, 10 nov 2021

I Frölunda handlar det till stor del om att bygga på de parkeringsytor som finns idag.

Göteborgs stad har pekat ut Frölunda som en av stadens tyngdpunkter i kommande översiktsplan.

– Man vill uppnå flerkärnighet och stärker därför de tyngdpunkter som redan finns. I Frölunda handlar det till stor del om att bygga på de parkeringsytor som finns idag, säger Linnéa Finskud, projektledare planavdelningen på stadsbyggnadskontoret.

Förtätningen har redan pågått under flera år, men i ett övergripande planprogram ska man nu lägga grunden och styrningen för den framtida utvecklingen av Frölunda.

Mellan den 10 november och 22 december ska programmet ut på samråd, där medborgarna får chans att lämna sina åsikter.

Här byggs 10 nya förskolor i väster

Bevara grönområden

Utvecklingen kommer att pågå fram till målåret 2035 då stadsdelen ska ha vuxit med omkring 4 500 nya bostäder, nya skolor, förskolor och ett utbyggt utbud av handel och service.

I programmet ingår inte stadsutvecklingsprojekten i Södra Änggården och Dag Hammarskjölds Boulevard.

Tidigare i år inkom ett göteborgsförslag som uppmanade Göteborgs stad att värna Ruddalens grönområden i arbetet med att utveckla Frölunda.

– Vi behöver stärka upp med skolor i området och tittar på Ruddalens entré som en möjlig plats för att anlägga en ny skola, men det handlar inte om att göra intrång på själva grönområdet.

Drömmen om nya Grimmered grusad

Stadsdelsprogram för Frölunda

Frölunda är ett av flera utbyggnadsområden som Göteborgs Stad satsar på i sin långsiktiga stadsutveckling.

Stadsbyggnadskontoret arbetar med att ta fram ett program för Frölunda. Programmets syfte är att identifiera viktiga förutsättningar, strategier och åtgärder för hur Frölunda kan utvecklas till en sammanhållen stadsdel med ökad närhet och trygghet.

Det innebär att programmet ska visa var i programområdet det är lämpligt med ny bebyggelse och hantera frågor som rör kommunal service, trafik, kultur, stadsliv, handels- och näringslivsutveckling, grönstruktur mm.

Programmet för Frölunda kommer sedan ligga till grund för pågående och kommande detaljplaner.

Visa merVisa mindre

Vi är GBG