Från början var Pågen med i planeringsarbetet av ett nytt bostadsområde i Högsbo industriområde. Nu har bageriet för länge sedan dragit sig ur samarbetet och vd Anders Carlsson Jerndal menar att bygget av 1 900 bostäder samt skola och förskola skulle äventyra företagets framtid.

Han menar att både buller och lukt från fabriken skulle leda till klagomål från de boende och att det i förlängningen skulle leda till att bageriet skulle tvingas flytta.

Att stadsbyggnadskontoret i sitt senaste förslag gjort åtgärder som ska göra det möjligt för Pågen att samexistera med det nya bostadsområdet, är inget han tror kommer att fungera i praktiken.

https://www.goteborgdirekt.se/nyheter/sa-ska-bullar-och-bostader-samsas-i-hogsbo/reptbf!E5qDDijRXJLe0VOYBTDjgQ/

Bagatelliserar frågan

Anders Carlsson Jerndal väljer att kommentera via företagets informationschef, som skriver i ett mail:

"Man pratar om att detaljplanen ändrats och försöker få det att låta som att problemen nu är lösta. Men så är inte fallet – vilket stadsbyggnadsnämnden är väl medvetna om efter bland annat miljöförvaltningens yttrande.

Man försöker bagatellisera frågeställningen, att försöka få det till att handla om ”bulldoft”, men det är buller som är den stora frågan och den är inte löst”.

Kommer överklaga

Han menar att underlaget till detaljplanen visar att den varken klarar kraven på buller eller lukt och att kommunen därmed bryter mot lagen.

"På Pågen bakar vi både på natt och dagtid, har varuleveranser, lastning och transport av våra bröd och Gifflar. Och att det skulle innebära problem med bostäder alldeles intill är ganska lätt att förstå."

Ärendet ska nu vidare till kommunfullmäktige för antagande och från Pågens sida gör man sig redan nu beredd att överklaga.

– Om man väljer att blunda för problemen och strunta i lagen som skyddar befintliga verksamheter, så kommer vi att överklaga, säger Berith Apelgren, informationschef och fortsätter:

– Vi är ganska övertygade om att detta är ett specialcase, men vi utgår från att lagen kommer att följas.