Paris blir modellen för nya Biskopsgården

En trädgårdsstad med småhus som i Kungsladugård och i Paris ytterkant. Det är inspirationen när Biskopsgården ska förändras. ”Geografiskt sett är det konstigt att området inte är lika populärt som Askim”, säger arkitekten bakom förslaget.

  • Publicerad 16:40, 10 nov 2020

Jag är övertygade att på sikt kan man skapa lika attraktiva bostäder i Biskopsgården som i Kungsladugård.

Emmyly Bönfors (C) Foto: Gabriel Tjulander

Biskopsgården på Hisingen står på tur att utvecklas. I Alliansens senaste budget ingår ett pilotprojekt där området på sikt kan förvandlas till en trädgårdsstad.

Bakom förslaget står Lukas Memborn, arkitekt på fastighetskontoret. Han har inspirerats av svenska trädgårdsstäder – villaområden uppblandade med flerbostadshus – som byggdes runt sekelskiftet och fram till 1920-talet.

– Det som har byggts i Biskopsgården har inte fungerat som det är tänkt. Folk flyttar därifrån och stora medelklassgrupper väljer att inte flytta dit. Därför tänkte jag att vi måste testa något helt annat.

I stora drag handlar det om att bygga fler småhus i redan bebyggda områden. Lukas Memborn menar att när småhus ska byggas letar man ofta efter mark som ligger långt från stan, i skogen eller på åkermark.

– Jag tror inte att det lockar barnfamiljer att bo kvar i stan. Istället har jag försökt hitta möjligheter att bygga småhus inne i stan och samtidigt använda kollektivtrafik, skolor och annan service som redan finns.

Biskopsgården på tur att utvecklas

Jämför med Kungsladugård

Emmyly Bönfors (C), kommunalråd har varit drivande i att lyfta förslaget.

– Det är positivt att bygga många viktiga bostäder i olika upplåtelseformer i anslutning till staden. I dag är det väldigt mycket hyresrätter i Biskopsgården och det vore positivt att bygga radhus där och få mer levande kvarter, säger hon.

Lukas Memborn jämför med Kungsladugård och Örgryte där det finns små radhus som är högt värderade men inte särskilt dyra att bygga.

– Det är inget speciellt med dem, de är små med liten tomt. Det måste innebära att det är en attraktiv form men den typen av bostäder byggs inte i dag.

Förebild i Paris

Det finns även ett franskt exempel – Le Plessis Robinson – ett utsatt område med samma avstånd till Paris citykärna som mellan Biskopsgården och Göteborgs centrum.

– Där togs medvetna steg för att bygga om området till en riktig småstadskärna. Det har tagit omkring 20 till 30 år, det är inget som går snabbt.

Han tror att en likande omvandling skulle ta uppåt 20 år i Biskopsgården samtidigt ser han stor potential i området.

– Från Biskopsgården är det sex kilometer till centralen och samtidigt nära till havet. Geografiskt sett är det konstigt att det inte är lika populärt som Askim.

Emmyly Bönfors är inne på samma linje.

– Jag är övertygade att på sikt kan man skapa lika attraktiva bostäder i Biskopsgården som i Kungsladugård, säger hon.

Hur blir förslaget verklighet?
– I budgeten ingår att program- och detaljarbetet för Biskopsgården ska prioriteras enligt fastighetskontorets förslag. Stadsbyggnadskontoret har fått i uppdrag att ta fram planerna, säger Emmyly Bönfors.

Föreningslivet sluter upp för Biskopsgården

FÖREBILD. En förort i Paris som har Foto: Göteborgs stad/Fastighetskontoret

Mer om förslaget

Det har sedan en tid tillbaka pågått ett programarbete för att utveckla Biskopsgården. Tre olika förslag har tagits fram varav politikerna i Göteborg har valt att gå vidare med fastighetskontorets förslag.

Det är uppbyggt efter Le Plessis-Robinsons (Frankrike) och trädgårdsstadens principer.

På sikt kan det innebära 6 700 nya bostäder, varav 1 650 radhus och 350 friliggande småhus, baserad på 100 m2/lägenhet i snitt. Om man räknar på 85 m2/lägenhet i snitt blir det något fler, 7 000-8 000.

Förslaget jämfördes utifrån exploateringsintäkter och kostnader med förslag från Stadsbyggnadskontoret och AB Framtiden.

Resultatet visar att en utbyggnad som följer trädgårdsstadens ideal ger ett ekonomiskt överskott på 105 Mkr, jämfört med ett underskott på 141-144 Mkr för Stadsbyggnadskontoret och AB Framtidens förslag.

Källa: Göteborg Stad, fastighetskontoret

Visa merVisa mindre

Vi är GBG