Det var under förra året som Västtrafik började införa krav i Göteborg på att passagerare, på vissa busslinjer, ska stiga på fram, visa biljett och sedan gå av genom bakdörrarna.

Anledningen till förändringen handlar både om ett bättre flöde i bussen och att det får fler att köpa biljett.

– När resenärer går på genom framdörren kan föraren ge bättre service och kontrollera biljetter. Det uppmuntrar fler till att göra rätt för sig, har Maria Björner Brauer, enhetschef försäljning och marknad på Västtrafik tidigare meddelat.

Nya linjer

Hittills har kravet endast gällt på ett antal utvalda linjer men från och med 28 september tillkommer fem busslinjer: 59,

60 , 62, 178, 179 och 190.

Uppmaningen lyder: "Ha gärna din biljett redo när du ska gå på och kom ihåg att gå av där bak – då minskar vi trängseln och gör resan så smidig som möjligt."

Undantag

Stadsbussarna 16, 17, 18, 19, 25, 50, 52 och 58 plus samtliga spårvagnslinjer är fortfarande undantagna från den nya regeln och kommer tills vidare att ha påstigning genom alla dörrar.

Västtrafik menar att bussarna på dessa linjer ofta är längre och går med täta turer i centrala Göteborg. Endast påstigning fram skulle innebära att de skulle behöva stanna för länge på varje hållplats.

Västtrafik meddelar i samma veva att kravet på påstigning fram kommer införas på ännu fler linjer under hösten och då främst i nordöstra Göteborg.