FORSKNING. Resultaten visar att majoriteten hanterar övergången till pensionslivet bra och rapporterar högre livstillfredsställelse de första åren efter att de lämnat arbetet. Foto: Dmitry Berkut

Pension – inte så farligt som många tror

Trots en bild av personlig kris har majoriteten en positiv upplevelse av att gå i pension. Det visar en ny avhandling från Göteborgs universitet.

  • Publicerad 10:24, 21 okt 2019

Många är oroliga över hur livet blir efter arbetslivet och att gå i pension beskrivs ofta som en form av kris. I en ny avhandling vid Göteborgs universitet har Isabelle Hansson undersökt hur övergången till pensioneringen upplevs.

Avhandlingen visar att majoriteten hanterar pensionsövergången bra.

– De flesta är bra på att anpassa sig till de förändringar i livet som pensioneringen medför. Många upplever en känsla av befrielse och ser den här tiden som en möjlighet att fokusera på sig själva och sina egna intressen, säger Isabelle Hansson, doktor, psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet, i ett pressmeddelande.

Aktiva äldre: Birthes reslust bara ökar med åldern

Men det finns individuella variationer. I avhandlingen identifieras två riskgrupper – dels känslomässigt instabila personer och dels personer som saknar grundläggande ekonomisk trygghet. Ungefär 10 procent av de svarande i enkätundersökningen uppgav lägre tillfredsställelse efter pensioneringen.  

– Det är viktigt att komma ihåg att alla inte har samma förutsättningar att bestämma över sin pensionering. Möjligheten till fortsatt arbete kan begränsas av såväl hälsa och familjeomständigheter som attityder och regler på arbetsplatsen. Pensioneringen riskerar därmed att öka de sociala klyftorna i samhället, säger Isabelle Hansson. 

Kommunens utmaning: Framtidens aktiva äldre

Trafiken – minut för minut

DEBATT

"Vi har ett välfärdsnödläge"

DEBATT Satsa på primärvården och förbättra villkoren för sjukhuspersonalen är två punkter som Vänsterpartiets Eva Olofsson, Carina Örgård och Jan Alexandersson tycker bör prioriteras i regionen.torsdag 16/1 11:36

QUIZ

QUIZ: Vad betyder nyorden?

35 ord har skapats eller blivit vanligare under 2019 Animoji, deepfake, popcornhjärna och dra åt helvete-kapital är exempel på ord i Språkrådets nyordslista för 2019. Men vet du vad orden betyder?fredag 27/12 11:57