Utestängd. En pensionär kunde inte söka en ledig lägenhet på grund av de krav som ställts i annonsen. Nu backar Poseidon. Foto: Bostads AB Poseidon

Pensionär nekades söka lägenhet – DO kritisk

Tanken var att premiera löntagare till ett bostadsområde i Lövgärdet, men det satte käppar i hjulet för en pensionär. Indirekt diskriminering enligt Diskrimineringsombudsmannen.

  • Publicerad 05:30, 22 sep 2021

Det var i oktober 2019 som en pensionär försökte söka en av Poseidons lägenheter via Boplats. I annonsen fanns en kravprofil på sökande med huvudsaklig inkomst från tjänst (lön) eller studiemedel. Hade man inte angett det i sin sökprofil så var det omöjligt att skicka in en intresseanmälan.

Pensionären som ville söka lägenheten hade ålderspension som främsta inkomst och blev av den anledningen automatiskt avfärdad som sökande. Det reagerade hen på och anmälde händelsen till DO som åldersdiskriminering.

Hade förklaring

I ett yttrande från Poseidon har bostadsbolaget gett en bakgrund till varför kravet på inkomst fanns med i annonsen.

Som en del av allmännyttan har företaget ett uppdrag att arbeta med att förbättra de sociala förhållandena med målet att få bort Lövgärdet från polisens lista över särskilt utsatta områden.

Att öka antalet förvärvsarbetare och studenter i bostadsområdet kan ha en stabiliserande inverkan och bidra till ökad integration menar Poseidon. Bland annat hänvisar man till förvärvsarbetares beteendemönster – att komma och gå från bostaden morgon och kväll – som en positiv förebild för unga och barn som växer upp i området.

Poseidon pekar även på att kravet om lön eller studiemedel inte gäller för alla bostäder i området. Ungefär hälften av lägenheterna var öronmärkta till förvärvsarbetare.

Indirekt diskriminering

DO köper till viss del bostadsbolaget förklaring men bedömer att de uthyrningskriterier som gällde vid tillfället stängde ute personer med hänvisning till ålder. Händelsen bedöms som indirekt diskriminering.

Linda Thorsson, kommunikationschef på Poseidon, bekräftar för GöteborgDirekt att reglerna har ändrats. Pensionärer ingår numera i begreppet förvärvsinkomsttagare och kan därför söka de öronmärkta lägenheterna.