Byts ut. Två tredjedelar av personalen på ett LSS-boende i västra Göteborg byts ut efter anmälningar. Foto: Most photos

Personal på boende byts ut efter anmälningar

Socialtjänsten i västra Göteborg har beslutat att byta ut två tredjedelar av personalen på ett nystartat LSS-boende. Bakgrunden är en serie avvikelser om bland annat övergrepp mot boende.

  • Publicerad 14:29, 27 jun 2020

Två tredjedelar av personalen på ett relativt nystartat LSS-boende i västra Göteborg byts ut. Bakgrunden till Socialtjänstens beslut är enligt en lex Sarah-anmälan en serie avvikelser om bland annat övergrepp mot de boende, rutiner som inte följs, konflikter inom personalen och bristande kompetens.

En av händelserna ska även ha lett till en polisanmälan och utredningen bedömer att de boende utsätts för allvarliga risker på grund av bristerna i verksamheten.

Enligt anmälan ska det ha förekommit stora motsättningar och konflikter mellan kollegorna, vilket också bedöms bidragit till att det skrivs betydligt fler avvikelser än på andra enheter.

Personal flyttas

Åtta av totalt tolv anställda på LSS-boendet kommer nu att erbjudas annat arbete, medan bara fyra kommer att stanna kvar.

Samtidigt ska erfaren personal från annat håll flyttas över och man kommer även att nyanställa.

För att komma tillrätta med bristerna kommer även kompetenshöjande åtgärder att genomföras och personalen ska få löpande handledning.


 

Vi är GBG