SKYLINE. Norr om Centralstationen planeras en grupp riktigt höga hus som kommer att synas tydligt i Göteborgs nya skyline. Foto: Visionsbild: Jernhusen

Planen: Så blir centralens nya siluett

Den som rullar in på Göteborgs centralstation om femton år kommer mötas av en helt ny entré. Byggnadsnämnden har gett grönt ljus för detaljplanen för fem höghus på Göteborgs kanske mest centrala plats.

  • Publicerad 06:00, 2 jan 2021

Området strax norr om Centralstationen är sedan länge en stor arbetsplats för bygget av Västlänken, överdäckningen av E45, Hisingsbron och Platinan. Nu har byggnadsnämnden gett grönt ljus för ytterligare ett prestigeprojekt i området vid sidan av Västlänkens nya Station Centralen.

– Det här är en milstolpe för Göteborg som tar klivet in i framtiden som en myllrande modern storstad med, vad jag tror, norra Europas attraktivaste kontorsplatser. Här växer nya Göteborg fram, säger Hampus Magnusson (M), ordförande i byggnadsnämnden.

Planeringen mellan markägaren Jernhusen och stadsbyggnadskontoret har pågått i flera år. Region city, som projektet döpts till, ska knyta samman älven med stadskärnan. Det blir kontor, handel, bostäder, restauranger, hotell och vård i fem höga byggnader upp till 36 våningar som ger centrala stan en helt ny siluett.

– Höjden som beslutats bygger på rimlighet och lämplighet. Man har ägnat mycket tid åt det delen som rör kulturpåverkan på centrala innerstaden och de riksintressen som finns, säger Simon Wallqvist på stadsbyggnadskontoret.

Just riksintressen i centrum är en knäckfråga eftersom planen på grund av det kräver klartecken från länsstyrelsen som tidigare haft flera synpunkter. Riksintressen kan handla om till exempel järnväg och vägtrafik, men också fornlämningar och kulturmiljö i Göteborgs stadskärna. Staden har i sin senaste bedömning ansett att förslaget i sin nuvarande form inte innebär påtaglig skada på riksintresset för kulturmiljö.

Planförslaget innehåller framförallt kontorsplatser vilket mött en del kritik. Kontorshus i Göteborg växer just nu upp som svampar i skogen och inte minst under coronapandemin har fördelarna av hemarbete blivit allt tydligare. Trots det tror politikerna att det centrala läget gör projektet unikt.

– På en sådan här extremt central plats kommer efterfrågan alltid finnas, säger Johan Zandin (V), andre vice ordförande i byggnadsnämnden.  

Martin Wannholt (D), ledamot i samma nämnd, yrkade på återremiss för att säkerställa fler bostäder. Men enligt Simon Wallqvist på stadsbyggnadskontoret går det att ställa om från kontor till bostäder i detaljplanen om det skulle bli aktuellt.

Exakt hur husen ska se ut är ännu inte bestämt. De byggs etappvis från väster till öster. Förväntad byggstart är år 2022 och ett färdigställande år 2035. Men först måste även politikerna i kommunfullmäktige ge grönt ljus, ett beslut som tas i början av 2021.

Martin Wannholt (D), ledamot i byggnadsnämnden. Foto: Göteborgs Stad