Brott. Dopingpreparat, narkotika och vapen hittades vid polisens kontroller av flera gym i Göteborg. Foto: Mostphotos

Polisen slog till mot 15 gym i Göteborg

Polisens tillslag mot 15 gym i centrala Göteborg gav resultat. "Dopingpreparat utgör en stor inkomstkälla för kriminella nätverk" säger Christian, polisassistent Storgöteborg city.

  • Publicerad 05:30, 27 jan 2022

Polisens kontroll av 15 gym i centrala Göteborg resulterade i att åtta personer rapporterades för brott mot dopinglagen. Insatsen gjordes under två kvällar av såväl uniformerad som civil polis.

– I flera fall genomfördes både kroppsbesiktningar och husrannsakningar där dopingpreparat påträffades, men även narkotika och vapen, säger Christian, polisassistent vid lokalpolisområde Storgöteborg city. I pressmeddelande omnämns Christian endast med förnamn.

Polisen ser insatserna som viktiga ur både brottsförebyggande synpunkt och som ett sätt att skapa trygghet. Det finns en koppling mellan dopingpreparat och våldsbrott, både vad gäller våld i nära relationer och i offentlig miljö samt mer organiserad brottslighet.

– Dopingpreparat utgör en stor inkomstkälla för kriminella nätverk, säger Christian.

Ungdomar kan påverkas

Ett annat problem med doping på gym är att unga som besöker gymmen kan påverkas på negativa sätt när de rör sig i miljöer där andra människor använder dopingpreparat eller narkotika.

Polisen menar att de har bra samarbeten med gymkedjorna i Göteborg, kommunen och antidopingorganisationer, men att det finns verksamheter som inte tar dopningsproblematiken på allvar.

– Även fast vi har ett gott samarbete finns det gym som inte är lika vaksamma för problematiken.

Fortsatt arbete och ytterligare insatser mot användandet av dopingpreparat på gym kan komma att bli aktuellt i framtiden. Detta för att förebygga brottslighet och minska risken för att unga hamnar i kriminalitet.