Löfte. Medborgarlöfte lovar ökad synlighet och insatser mot narkotika. Foto: Carina Andreasson

Polisens löfte: Synas ännu mer i centrum

Polisen i Centrum och Majorna-Linné lovar medborgarna en ökad synlighet och olika insatser mot narkotika.

  • Publicerad 15:07, 12 apr 2019

Boende i Centrum och Majorna-Linné vill att polisen ska synas ännu mer på gator och torg. I polisens medborgardialoger framkommer att många känner sig otrygga, inte minst på grund av den öppna narkotikahandeln i stadsdelarna.

Kartlagt: Amfetaminet störst – men minskar

– Vi jobbar aktivt med synlighet och mot den öppna narkotikahanteringen. Men ser vi till problematiken i stort är det viktigt att vi tillsammans med andra aktörer jobbar långsiktigt för att få bra effekt, säger Theodor Smedius, lokalpolisområdeschef i lokalpolisområde Storgöteborg City i ett pressmeddelande.

I sitt nya medborgarlöfte satsar polisen på ökad närvaro på både vardagar och helger kring Nordstan, Brunnsparken, Kungsportsavenyn, Järntorget och Långgatorna. De lovar också fler insatser mot narkotikaförsäljning.

Nu börjar upprustningen av Brunnsparken

Arbetet görs i samarbete med stadsdelsförvaltningarna, bland annat genom socialsekreterare, trygghetsvandringar och informationsinsatser.

Förra året lovade polisen förstärkt närvaro kring Järntorget, Långgatorna, Nordstan och Kungsportsavenyn. Polisen i Majorna-Linné genomförde även sju riktade narkotikainsatser och i Centrum genomförde polisen elva riktade narkotikainsatser och fyra trafikinsatser.

– Uppföljningen visar att vi har uppfyllt förra årets löfte. Nu fortsätter vi med våra aktiviteter. Det är viktigt att få vi får kontinuitet och håller fokus i de här frågorna, säger Theodor Smedius.

Otryggheten är kvar kring Redbergsplatsen

Löften i Centrum

Polisiär närvaro i vardagen och förstärkt närvaro under fredags- och lördagskvällar i området kring Nordstan, Brunnsparken och Kungsportsavenyn. Fokus är att öka tryggheten och minska risken att utsättas för brott.

Minst sex riktade insatser mot narkotika. Fokus på öppen narkotikahandel på offentliga platser och i krogmiljö.

Minst tre trafikinsatser med fokus på beteendebrott under kvällar och nätter.

Löften i Majorna-Linné

Polisiär närvaro i vardagen och förstärkt närvaro under alla fredags- och lördagskvällar i området kring Järntorget och Långgatorna.

Minst tre riktade insatser mot narkotika. Fokus på öppen narkotikahandel på offentliga platser och i krogmiljö.

Minst två trafikinsatser med fokus på beteendebrott under kvällar och nätter.

Vi är GBG