Miljöpartiet vill se en utredning av händelserna som föregick polisskjutningen. Foto: Lovisa Hansson

Politiker vill se granskning av polismordet

Mamman till 17-åringen som ska ha skjutit polisen i Biskopsgården hade vädjat om hjälp till socialtjänst och polis, utan att få lämpligt stöd. Nu vill de rödgrönrosa att en haverikommission ska utreda fallet.

  • Publicerad 05:30, 17 aug 2021

Karin Pleijel, kommunalråd för Miljöpartiet i Göteborg.

Polismordet i Biskopsgården den 30 juni, skakade inte bara Göteborg utan hela Sverige. Kort därpå greps en 17-åring, misstänkt för mordet. Orosmolnen visade sig dock tidigare i den 17-årige killens liv. På högstadiet började han umgås i fel kretsar, varför hans mamma var tidig med att slå larm till socialtjänst och polis. Hon fick dock inte det stödet som hon efterfrågade.

"Det är ett haveri för samhället"

Med bakgrund i det misslyckande arbetet att tidigt fånga upp 17-åringen ska de rödgrönrosa lägga fram ett yrkande om en haverikommission på kommunstyrelsens sammanträde, onsdag den 18 augusti.

– Det är ett haveri för samhället när en förtvivlad mamma, som ser att hennes son går in i gängkriminalitet, inte kan få det stöd hon behöver. Därför vill vi gå till botten med det och se vad det var som hade brustit för att begränsa rekryteringen till de kriminella gängen och deras verksamhet, säger Miljöpartiets kommunalråd Karin Pleijel.

Ser koppling till tystnadskultur

Utan att vilja spekulera för mycket tror hon att det kan finnas kopplingar mellan myndigheternas misslyckande i detta fall och rapporten om tystnadskultur bland tjänstemän i Göteborg stad som nyligen publicerades.

– Det kan vara så att socialtjänsten personalen inte tar de åtgärder som de borde. Att det känns hotfullt i arbetet med de som har kopplingar till kriminella gäng.

Vilken respons tror du yrkandet kommer få?

– Jag är alltid förhoppningsfull. Jag tycker att det här borde vara en fråga som inte borde vara svår att enas om. Vi politiker i kommunstyrelsen är väldigt eniga om att de gängkriminellas utrymme i vårt samhälle ska minska.

Simona Mohamsson. Ordförande i socialnämnd Hisingen. Foto: Pressbild

Skulle kommissionen träda i kraft skulle det främst åligga socialnämnden i Hisingen att utreda händelsen, då det var i Biskopsgården skjutningen ägde rum. Nämndens ordförande, Liberalernas Simona Mohamsson, ser yrkandet som en möjlighet att lägga stridsyxan åt sidan och ta krafttag tillsammans.

– Jag välkomnar alla initiativ där vi kan lägga politiskt tjafs åt sidan och jobba tillsammans för att komma åt gängkriminaliteten.

Samtidigt tillägger hon att hennes nämnd redan ligger i framkant i frågan om förebyggande arbete mot gängkriminalitet.

– Vi har haft möten med polisen som berättar att det är tio- till tolvåringar som rekryteras. Det måste upphöra. På Hisingen tog vi ett radikalt beslut om att fokusera vårt arbete på nyrekryteringen av barn och unga. Det är vi unika med som socialnämnd i Göteborg.

Däremot skulle hon inte ställa sig i vägen för en grundlig utredning av ärendet i fråga.

– Jag kan inte kommentera specifika fall, men i samarbetet mellan skola, polis och socialtjänst behöver vi säkerligen bli ännu bättre på att fånga upp barn tidigt.

Vi är GBG