Politikerna ger dyrare museum grönt ljus

Sjöfartsmuseet ska renoveras. Projektet blir dyrare än förväntat. Nu har kommunfullmäktige beviljat de ökade kostnaderna.

  • Publicerad 15:24, 29 mar 2019

Sjöfartsmuseet Akvariet stängde redan i höstas för den planerade renoveringen som ska innebära både om- och tillbyggnad. Senare under vintern såg Higab att deras ekonomiska beräkningar inte skulle hålla. Projektet behövde ytterligare 40 miljoner kronor, utöver de 100 miljoner som beviljats sedan tidigare.

Under kommunfullmäktiges senaste möte fick den nya kostnadskalkylen grönt ljus från politikerna.

– Det är en tydlig signal från politiken att Sjöfartsmuseet Akvariet står för en viktig verksamhet i Göteborgs stad. Alla är nu ivriga att fortsätta arbetet med att få det nya museet på plats, säger Carina Sjöholm, museichef.

Tappet: Tusentals valde bort museum 2018

Nu fortsätter arbetet utan förseningar. Allt beräknas stå klart 2021. Närmast väntar att flytta fiskar och koraller till tillfälliga akvarier under byggtiden.

Sjöfartsmuseet får ett helt nytt akvarium under mark, en större entréhall, nya utställningar och kafé med uteservering.

– Vi har nu ett stort och viktigt arbete framför oss att tillsammans med våra kollegor i museet planera ut utforma de nya utställningarna i Akvariet och på museivåningarna. Vi vill knyta ihop hela det nya Sjöfartsmuseet Akvariet och visa upp livet under, ovan och vid vattenytan, säger Björn Källström, utvecklingsledare för Akvariet.