Oense. Emmyly Bönfors (C) och Daniel Bernmar (V) har olika uppfattningar om hur biltrafiken på Säröleden bör prioriteras. Foto: Gabriel Tjulander

Politisk strid om breddning av 158:an

Väg 158 mot Hovås breddas med en ny bussfil. Men alla är inte nöjda. I onsdags röstade en majoritet av partierna i Kommunstyrelsen för ett förslag för att minska bilköerna.

  • Publicerad 11:47, 9 sep 2020

Det här förslaget motverkar att kollektivtrafiken blir det mest effektiva färdmedlet.

Trafikverket håller just nu på att anlägga ett nytt busskörfält längs väg 158.

I onsdags röstade Kommunstyrelsen för ett förslag om att man även behöver titta på hur bilköerna på Säröleden ska minska.

Förslaget, som initierades av allianspartierna med stöd av S och D, innebär att bjuda in Trafikverket till Kommunstyrelsen för att titta på olika lösningsalternativ.

– Vi välkomnar att många åker buss, men faktum är ändå att många väljer bilen. Därför ser vi en risk i att köerna kommer att fortsätta att vara ett problem. En lösning skulle till exempel kunna vara att öppna busskörfältet för samåkning eller miljöfordon, säger Emmyly Bönfors (C).

"Motverkar kollektivresandet"

Bara V och MP motsatte sig förslaget.

Enligt Daniel Bernmar (V), hör frågan inte hemma i Kommunstyrelsen utan i Trafiknämnden.

– Det är viktigt att folk kan ta sig fram var man än bo och då ska man framför allt prioritera de kollektiva färdmedlen eftersom det lätt blir trafikstockning.

– Det här förslaget motverkar att kollektivtrafiken blir det mest effektiva färdmedlet.

Vi är GBG

    Vi är GBG