Forskaren Jan Strid tycker att det har blivit alldeles för mycket partipolitik och alldeles för lite kyrkopolitik i kyrkovalet. Foto: Mostphoto/Göteborgs universitet

Politiskt laddat spel i årets kyrkoval

Den 17 september är det kyrkoval men redan nu kan du som medlem i Svenska kyrkan förtidsrösta. – Församlingsfrågorna har trängts undan av de politiska frågorna, säger Jan Strid som forskat på kyrkoval.

  • Publicerad 06:00, 7 sep 2017

”Vi ska ha en kyrka där människorna finns”. Vad menar dem? Inte i skogen då?

Ungefär hälften av alla göteborgare är medlemmar i Svenska kyrkan. Valdeltagandet brukar ligga runt 10 procent. Men det skiljer stort mellan olika stadsdelar. I nordost är det få som röstar medan andra stadsdelar med en äldre befolkning har fler medlemmar som röstar av tradition.

– Många medlemar har svårt att se hur deras röst kan påverka. Intresset finns och många har en stark relation till kyrkan som inte nödvändigtvis behöver ha med religion att göra. Men att få folk att rösta har visat sig vara svårt, säger Jan Strid, universitetslektor vid Göteborgs universitet, har forskat om kyrkovalet.

I år ser valet ut att mer än någonsin handla om kampen mellan kyrka och politik. De politiska partiernas vara eller inte vara och kampen mellan Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna.

– Det har blivit alldeles för mycket partipolitik och alldeles för lite kyrkopolitik, säger Jan Strid.

Men vad gör då de politiska partierna i kyrkovalet?

– Det är många som frågar sig det. Vi har ju ingen statskyrka längre. Traditionellt kan man väl säga att det har varit för att hålla koll på kyrkan som ju faktiskt är en stark kraft i samhället. Politikerna ser till att de inte springer åt ”fel” håll. De vågar inte släppa kyrkan lös, säger Jan Strid.

Vilka nomineringsgrupper väljarna kan rösta mellan varierar lite i de olika valen. Men bortsett från att Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna satsat stort har även Centerpartiet lagt extra krut på årets val. Sedan finns partier som vill komma bort från det allmänpolitiska som POSK (Partipolitiskt obundna) och Frimodig kyrka.

Förutom den politiska kampen mellan S och SD är samvetsklausulen en valfråga som lever i allra högsta grad. Den handlar om prästers rätt att vägra att viga homosexuella par. Som väljare är det i övrig svårt att se skillnaderna mellan de olika nomineringsgrupperna.

– Det blir väldigt allmänpolitiskt. Som medlem vill man ju veta vad man kan påverka i den egna församlingen. Men församlingsfrågorna trängs undan av de politiska frågorna. Om man läser vad nomineringsgrupperna skriver i sina valmanifest så är det mycket floskler som ”vi ska ha en kyrka där människorna finns”. Vad menar de? Inte i skogen då? Eller ”vi vill ha en mänskligare kyrka”. Är det några som inte vill det? Det är svårt att se någon tydlig motsättning, säger Jan Strid.

Hur tycker du man ska tänka innan man röstar?

– Det är inte lätt. Man får lusläsa valmanifesten och leta efter konkreta skillnader. Djävulen döljer sig i detaljerna. Sedan kan man ju välja efter den politiska linjen också om man vill det. Men det är inte lätt att göra det utifrån vad som berör mig konkret i min församling, säger Jan Strid.

Kyrkovalet

När: Söndagen den 17 september 2017 eller förtidsrösta redan nu. Kyrkovalet hålls vart fjärde år och alltid den tredje söndagen i september.

Vem får rösta: Du måste vara medlem i Svenska kyrkan, folkbokförd i Sverige samt vara 16 år på valdagen för att få rösta. Totalt är ungefär 5,2 miljoner svenskar röstberättigade. Förra valet, 2013, röstade ungefär 700 000 medlemmar.

Vad röstar jag på: Du väljer de personer som ska få förtroende att styra kyrkan de kommande fyra åren – i tre nivåer.

Lokalt: Val till kyrkofullmäktige
Behandlar frågor som rör den lokala församlingen eller pastoratet, exempelvis hur körverksamhet ska se ut.

Regionalt: Val till stiftet
Stiftsfullmäktige är högsta beslutande organ i var och ett av de 13 stiften. De ska bland annat stödja församlingarna och bidra med expertis.

Nationellt: Val till kyrkomötet
Kyrkomötet är högsta beslutande organ i Svenska kyrkan med sina 251 ledamöter. Det beslutar om kyrkans övergripande frågor.

Källa: Svenska kyrkan

De kan du rösta på

Arbetarepartiet Socialdemokraterna, Borgligt alternativ, Centerpartiet, Fria liberaler i Svenska kyrkan, Frimodig kyrka, Gröna kristna, Kristdemokrater i Svenska kyrkan, Kyrklig samverkan i Visby Stift, Miljöpartister i Svenska kyrkan, Partipolitisk obundna i Svenska kyrkan, Sverigedemokraterna, Trygghetspartiet, Vägen, Vänstern i Svenska kyrkan och Öppen kyrka - en kyrka för alla.
 

Valmanifest hittar du på respektive nomineringsgrupps hemsida

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt!

Comments powered by Disqus.

Vi är GBG