VÄNTAR. Bland de niondeklassare som använt alkohol och cigaretter har debuten senarelagts med i snitt ett år under de senaste 20 åren. Foto: Mostphotos

Positiva trenden: Högstadieungdomar spolar kröken

Debutåldern för att prova alkohol, tobak och cannabis fortsätter att öka. Andelen niondeklassare i Göteborg som dricker alkohol har halverats sedan 1999.

  • Publicerad 11:26, 17 nov 2019

För 20 år sedan hade 63 procent av niondeklassarna i Göteborg använt antingen alkohol, cigaretter, snus eller cannabis. I år handlar det om 18 procent. Det visar rapporten ”Det går uppåt i åldrarna – Substansdebut bland skolungdomar 1999–2019.

– Trenden med allt färre skolungdomar som debuterar tidigt med olika substanser följer den utveckling som syns för konsumtionen generellt. Bland niondeklassare har vi till exempel sett en halvering i andelen som dricker alkohol sedan 1999, säger Martina Zetterqvist, utredare och en av författarna till rapporten som producerats av CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, i ett pressmeddelande.

Rekordlågt drickande bland Göteborgs ungdomar

Dataspel och sociala medier håller Göteborgsungdomarna nyktra

Rökning och alkohol är de områden där debutåldern stigit allra mest, men även cannabisdebuten görs i dag senare än för 20 år sedan. Undersökningen visar att den genomsnittliga debutåldern bland niondeklassare i Göteborg nu är 13,7 år för cigarrettrökning, 14 år för alkohol och snusning och 14,5 för cannabis.

– Att debutåldern stiger är förstås positivt ur ett skadehänseende. Särskilt eftersom vi även ser att skolungdomar som debuterar tidigare också har ett mer regelbundet bruk jämfört med de som debuterat senare, säger Martina Zetterqvist.

Göteborgsforskning: Få drickande tonåringar blir kriminella

Om undersökningen

Data kommer från CAN:s riksrepresentativa skolundersökningar i årskurs 9 och gymnasiets år 2. Dessa genomförs via en enkät som besvaras i klassrumsmiljö under skrivningsliknande former. I grova drag brukar 80–85 % procent av de framslumpade klasserna medverka och runt 85 % av eleverna i de medverkande klasserna närvarar vid undersökningstillfället. Undersökningen har genomförts sedan 1971.

Trafiken – minut för minut

GÖTEBORGSNÖJE

Trion som sprängdes men ändå håller ihop

Konflikten med releasefest på fredag Tre medlemmar som bor på tre olika håll. Inga problem för vistrion Konflikten som antar utmaningen. Så följs en singel av en till plus en EP av den produktiva trion.tisdag 21/1 10:30

DEBATT

"Vi har ett välfärdsnödläge"

DEBATT Satsa på primärvården och förbättra villkoren för sjukhuspersonalen är två punkter som Vänsterpartiets Eva Olofsson, Carina Örgård och Jan Alexandersson tycker bör prioriteras i regionen.torsdag 16/1 11:36

QUIZ

QUIZ: Vad betyder nyorden?

35 ord har skapats eller blivit vanligare under 2019 Animoji, deepfake, popcornhjärna och dra åt helvete-kapital är exempel på ord i Språkrådets nyordslista för 2019. Men vet du vad orden betyder?fredag 27/12 11:57