VÄNTAR. Bland de niondeklassare som använt alkohol och cigaretter har debuten senarelagts med i snitt ett år under de senaste 20 åren. Foto: Mostphotos

Positiva trenden: Högstadieungdomar spolar kröken

Debutåldern för att prova alkohol, tobak och cannabis fortsätter att öka. Andelen niondeklassare i Göteborg som dricker alkohol har halverats sedan 1999.

  • Publicerad 11:26, 17 nov 2019

För 20 år sedan hade 63 procent av niondeklassarna i Göteborg använt antingen alkohol, cigaretter, snus eller cannabis. I år handlar det om 18 procent. Det visar rapporten ”Det går uppåt i åldrarna – Substansdebut bland skolungdomar 1999–2019.

– Trenden med allt färre skolungdomar som debuterar tidigt med olika substanser följer den utveckling som syns för konsumtionen generellt. Bland niondeklassare har vi till exempel sett en halvering i andelen som dricker alkohol sedan 1999, säger Martina Zetterqvist, utredare och en av författarna till rapporten som producerats av CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, i ett pressmeddelande.

Rekordlågt drickande bland Göteborgs ungdomar

Dataspel och sociala medier håller Göteborgsungdomarna nyktra

Rökning och alkohol är de områden där debutåldern stigit allra mest, men även cannabisdebuten görs i dag senare än för 20 år sedan. Undersökningen visar att den genomsnittliga debutåldern bland niondeklassare i Göteborg nu är 13,7 år för cigarrettrökning, 14 år för alkohol och snusning och 14,5 för cannabis.

– Att debutåldern stiger är förstås positivt ur ett skadehänseende. Särskilt eftersom vi även ser att skolungdomar som debuterar tidigare också har ett mer regelbundet bruk jämfört med de som debuterat senare, säger Martina Zetterqvist.

Göteborgsforskning: Få drickande tonåringar blir kriminella

Om undersökningen

Data kommer från CAN:s riksrepresentativa skolundersökningar i årskurs 9 och gymnasiets år 2. Dessa genomförs via en enkät som besvaras i klassrumsmiljö under skrivningsliknande former. I grova drag brukar 80–85 % procent av de framslumpade klasserna medverka och runt 85 % av eleverna i de medverkande klasserna närvarar vid undersökningstillfället. Undersökningen har genomförts sedan 1971.

Göteborgsnöje

Hon ska få filmfestivalen att flyga utan Draken

Nöje Volontären Mirja Wester blev vd För drygt ett år sedan summerade Göteborgs filmfestival ännu en framgångsrik festival. Nu, 2021, är Mirja Wester redo för en festival med helt nya riktlinjer på grund av pandemin.lördag 16/1 15:00

Upplev filmfestivalen från vardagsrummet

Nyheter Programsläpp. Nu presenteras Göteborgs filmfestivals program. En filmfest på distans med digitala sändningar från premiären 29 januari till avslutningen 8 februari. Men också med möten, intervjuer och musik.tisdag 12/1 15:42

Krönikor

Jernberg: Så ger du kritik på ett smartare sätt

Krönika Retorik Kritik kan både vara svårt att ta emot och att ge. Det här ska du tänka på för att kritiken inte ska landa fel hos mottagaren. söndag 29/11 12:10

Konsumentfrågan

Lämna inte ut ditt bankkort till okänd person

Konsument Konsumentfrågan Hur tidigt måste man anmäla ett fel på julklappen för att få ersättning och är det okej att lämna ut sitt bankkort till ett företag som ber om det? Konsumentrådgivare Cassandra Larsson reder ut. lördag 2/1 15:30

Debatt

Låt allmänheten plantera träd som gåva

Debatt Miljöpartiet Träd är viktiga i många människors liv. Fler träd är också bra för biologisk mångfald och för klimatet.De ger oss skugga, tar hand om regnvatten och lagrar koldioxid. tisdag 5/1 9:57