VÄNTAR. Bland de niondeklassare som använt alkohol och cigaretter har debuten senarelagts med i snitt ett år under de senaste 20 åren. Foto: Mostphotos

Positiva trenden: Högstadieungdomar spolar kröken

Debutåldern för att prova alkohol, tobak och cannabis fortsätter att öka. Andelen niondeklassare i Göteborg som dricker alkohol har halverats sedan 1999.

  • Publicerad 11:26, 17 nov 2019

För 20 år sedan hade 63 procent av niondeklassarna i Göteborg använt antingen alkohol, cigaretter, snus eller cannabis. I år handlar det om 18 procent. Det visar rapporten ”Det går uppåt i åldrarna – Substansdebut bland skolungdomar 1999–2019.

– Trenden med allt färre skolungdomar som debuterar tidigt med olika substanser följer den utveckling som syns för konsumtionen generellt. Bland niondeklassare har vi till exempel sett en halvering i andelen som dricker alkohol sedan 1999, säger Martina Zetterqvist, utredare och en av författarna till rapporten som producerats av CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, i ett pressmeddelande.

Rekordlågt drickande bland Göteborgs ungdomar

Dataspel och sociala medier håller Göteborgsungdomarna nyktra

Rökning och alkohol är de områden där debutåldern stigit allra mest, men även cannabisdebuten görs i dag senare än för 20 år sedan. Undersökningen visar att den genomsnittliga debutåldern bland niondeklassare i Göteborg nu är 13,7 år för cigarrettrökning, 14 år för alkohol och snusning och 14,5 för cannabis.

– Att debutåldern stiger är förstås positivt ur ett skadehänseende. Särskilt eftersom vi även ser att skolungdomar som debuterar tidigare också har ett mer regelbundet bruk jämfört med de som debuterat senare, säger Martina Zetterqvist.

Göteborgsforskning: Få drickande tonåringar blir kriminella

Om undersökningen

Data kommer från CAN:s riksrepresentativa skolundersökningar i årskurs 9 och gymnasiets år 2. Dessa genomförs via en enkät som besvaras i klassrumsmiljö under skrivningsliknande former. I grova drag brukar 80–85 % procent av de framslumpade klasserna medverka och runt 85 % av eleverna i de medverkande klasserna närvarar vid undersökningstillfället. Undersökningen har genomförts sedan 1971.

Trafiken – minut för minut

KONSUMENT GÖTEBORG

Vad gäller när flygbolaget ställer in min planerade resa?

Konsument. Måste jag betala ersättning för leveranshinder och hyra, vad är Konsumentverket och vad är konsumentvägledningen egentligen och vad gäller när flygbolaget ställer in min planerade resa? Konsumentrådgivare Cassandra Larsson reder ut. söndag 24/5 12:00

DEBATT

DEBATT: "Vi vill att alla skall känna trygghet på sjön"

Kräver lagstiftning om båtkörkort för snabba båtar och vattenskotrar Vi båtorganisationer med drygt 300 000 medlemmar i Svenska Båtunionen, Svenska Kryssarklubben och Svenska Seglarförbundet vill se obligatoriskt båtkörkort för alla som framför båtar inklusive...torsdag 16/7 15:08

KRÖNIKOR

Tjulander: Göteborg Direkt går på sommarlov

Krönika När vi skålade in det nya året hade väl ingen kunnat ana vilken vår och sommar vi stod inför. Året som skulle bli det bästa... fredag 10/7 14:08

QUIZ

Quiz: Vad kan du om din snart 400-åriga stad?

Firar 399 år i dag Idag är det ett år kvar till det stora 400-årsjubiléet för vår stad. Men vem grundade då Göteborg? Och hur gammal är egentligen Götaälvbron? I det här quizet kan du utmana dina Göteborgskunskaper.torsdag 4/6 15:11