Alliansen presenterade sin budget för 2020 i Gårdsten. Axel Josefson (M), Helen Odenljung (L), Emmyly Bönfors (C), Elisabet Lann (KD). Foto: Gabriel Tjulander

Pressad skolbudget splittrar politiken

Göteborgs grundskolor har stora ekonomiska utmaningar. Höjd elevpeng och förändrade organisationer, menar grundskolenämndens ordförande Helene Odenjung (L), borde få budgeten i balans. Men oppositionen menar att ramen är oroväckande liten.

  • Publicerad 08:13, 24 jun 2020

"Har man en större elevgrupp får man mer pengar att organisera en liten enhet i varje skola."

Helen Odenjung (L). Foto: Gabriel Tjulander

Jenny Broman (V) Foto: Göteborgs stad

Trots att grundskolan i Göteborg i år fick 311 miljoner kronor mer jämfört med 2019 tvingas många skolor till besparingar för att få budgeten i balans. Detta efter att grundskoleförvaltningen för två år sedan tog över ansvaret för Göteborgs grundskolor från stadsdelsnämnderna

– I det tidigare systemet var det andra verksamheter som fick stå tillbaka när skolan inte klarade budgeten och det blev inte rättvist, säger Helene Odenjung (L), ordförande i grundskolenämnden.

För att jämna ut skillnader mellan stadens skolor skapades en gemensam modell där skolornas olika förutsättningar också vägs in med socioekonomiskt index.

Eftersom en del skolor har med sig ett underskott från tidigare har det inneburit att några går in i den nya modellen med stora underskott, något som de nu har tre år på sig att beta av.

Lärare säger upp sig efter skolans sparkrav

Större grupp – mer pengar

Men Helene Odenjung menar att höjningen av elevpengen med fyra procent samt extra stöd till de hårdast drabbade skolorna ska ge rektorerna förutsättningar att organisera verksamheten så att budgeten går ihop.

– Skolor med liknande utmaningar har lyckats möta de pedagogiska utmaningarna. Har man en större elevgrupp får man mer pengar att organisera en liten enhet i varje skola.

Förra veckan beslutade kommunfullmäktige även om att 70 miljoner i statsbidrag ska fördelas till mellanstadiet, som man identifierat kommer få extra svårt att få ihop ekonomin.

Rektorn slutar i protest efter nedskärningarna

Enskilda stöttningen viktig

Oppositionen är kritisk till budgeten.

Jenny Broman (V) ledamot i grundskolenämnden är orolig över att nedskärningarna på sikt ska innebära ännu större samhällskostnader när elever inte klarar skolan.

Hon befarar att det minskade stödet till elever i kombination med stora klasser ska skapa en omöjlig situation i klassrummen.

– Vissa elever behöver stöd för att komma igång med uppgifter, någon som klappar på axeln så man får tillbaka fokus och en gång räcker inte. Oavsett hur skicklig en skola är så behövs den enskilda stöttningen.

Hon menar att coronakrisen inneburit ännu större utmaningar för elever att klara skolan och att man därför borde sätta in mer resurser.

Oppositionen har tidigare yrkat på 200 miljoner extra till grundskolenämnden för att möta de ökade behoven.

Den nya resursfördelningsmodellen

Genom en ny resursfördelningsmodell för Göteborgs grundskolors ekonomi ska skillnader mellan stadsdelar och skolor jämnas ut och resurser fördelas mer rättvist.

Den nya modellen har inneburit att skolor med sämre socioekonomiska förutsättningar, baserat på till exempel inkomst och utbildningsnivå, får mer pengar för att svara upp mot behoven.

Eftersom skolorna går in i det nya systemet med olika budgetresultat har konsekvensen blivit att exempelvis Hammarkullsskolan går med ett underskott på nästan 8 miljoner kronor, medan Hovåsskolan visar ett resultat på 4,5 miljoner plus.

Nu har skolorna som går med underskott tre år på sig att få budgeten i balans.

Grundskoleförvaltningen har satt in extrastöd för att hjälpa de 30-talet skolor med störst underskott att se över ekonomin.

Visa merVisa mindre

Krönikor

Jernberg: Så ger du kritik på ett smartare sätt

Krönika Retorik Kritik kan både vara svårt att ta emot och att ge. Det här ska du tänka på för att kritiken inte ska landa fel hos mottagaren. söndag 29/11 12:10

Konsumentfrågan

Synade min optiker – kan jag ångra mitt köp?

Konsument Konsument Får jag ångra mitt köp efter att jag synat min optiker? Vad gäller om jag köpt en vara över Facebook? Konsumentrådgivare Cassandra Larsson reder ut. söndag 22/11 11:51

Debatt

"Vi måste hitta sätt att binda ihop staden"

Debatt Debatt: Västsvenska Handelskammaren Med Älvstadens utbyggnad har en förflyttning av Göteborgs centrum börjat, här pekas Frihamnen ut som en ny mitt. Nu måste vi ta tag i frågan om hur vi binder ihop staden över vattnet och på Hisingen. lördag 28/11 11:40