Illustration i det vinnande förslaget som visar linbanetornens utformning och gestaltning, här på Lindholmen. Foto: UNStudio och Kjellgren Kaminsky

Prognosen: Ingen linbana till 400-årsjubileet

En överklagad upphandling har försenat planerna på en färdig linbana lagom till stadens 400-årsjubileum. – I dagsläget finns en stor risk att vi inte kan vara klara till 2021, säger projektledaren.

  • Publicerad 11:40, 9 aug 2018

NCC vann kontraktet om att få arbeta vidare med projektet med den planerade linbanan mellan Järntorget och Wiselgrensplatsen. I december överklagades beslutet av Peab. Nu har Förvaltningsrätten avslagit överklagan vilket innebär att NCC kan skriva kontrakt – om inte det beslutet överklagas inom tio dagar.

LADDA NER VÅR APP: Iphone Android

– För vår del innebär Förvaltningsrättens beslut inte så mycket innan överprövningstiden har gått ut. Men förhoppningsvis kan vi skriva kontrakt med NCC om tio dagar, säger Jeanette van Zalingen, från trafikkontoret som är projektledare för linbanan.

Läs också: Klart: Så kommer linbanan se ut

En redan tajt tidsplan för projektet har blivit ännu tajtare på grund av överklagansprocessen och Jeanette van Zalingen har svår att se att linbanan ska kunna finnas på plats lagom till Göteborgs 400-årsjubileum 2021.

– Tidsplanen känns svår kan man säga. I dagsläget finns en stor risk att vi inte kan vara klara till 2021.

Hur känns det?

– Någonstans är det funktionen som är det mest intressanta tycker jag personligen, säger Jeanette van Zalingen.

Flera steg återstår innan linbaneprojektet kan sätta spaden i marken. Först i slutet av nästa år ska politikerna i Göteborg fatta beslut om linbanan över huvud taget ska byggas.

– Det är upp till politikerna. Säger de ja så kör vi stenhårt, säger de nej så får vi göra något annat, säger Jeanette van Zalingen

Vad händer med projektet under hösten?

– Först ska vi komma igång med samarbetet med entreprenören. De ska vara med och färdigställa vår genomförandestudie som pågår. De kommer in med sin linbaneexpertis som vi är i stort behov av och de kan också räkna på en realistisk tidsplan, säger Jeanette van Zalingen.

Projektet ska finansieras av både staten, regionen och kommunen. Det kan också tillkomma ytterligare medfinansiering. Bland annat möjliga EU-bidrag som skulle kunna innebära en lägre kostnad för kommunen och regionen.

Läs mer: EU miljoninvesterar i Göteborgs linbana

Linbanan

Driftstart: Planerad till 2021 men enligt projektledaren finns en stor risk att den planen inte håller.

Planerad sträckning: Järntorget–Lindholmen–Västra Ramberget–Wieselgrensplatsen.

Längd: Cirka 3000 meter.

Höjd: Gondolerna beräknas gå 50-100 meter upp i luften, med cirka 40-115 meter höga torn.

Antal gondoler: cirka 40

Kapacitet: Ca 2 000 resenärer per riktning och timme (som en spårvagnslinje i femminuterstrafik).

Turtäthet: Gondolerna beräknas kunna avgå med 45 sekunders mellanrum.

Restid mellan ändhållplatser: Cirka 12 minuter.

Hastighet: Cirka 20 km/h.

Teknisk livslängd: Cirka 30-50 år. (Byggnader cirka 100-120 år.)

Investeringskostnad: Cirka 1,1 miljard kronor.

Drift- och underhållskostnad: 30-50 miljoner kronor per år.

Källa: Göteborgs Stad

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt!

Comments powered by Disqus.

Vi är GBG