Protesterar mot stängningen av Älvstrandens bibliotek för allmänheten

Vid årsskiftet försvinner folkbiblioteket från Älvstrandens bibliotek, och allmänheten hänvisas till Kyrkbyns samt Lundby bibliotek istället. "Slår hårt mot den äldre åldersgruppen" säger Zdenko Becner som bor i närområdet.

  • Publicerad 05:30, 1 nov 2021

Det har blivit en naturlig plats att mötas över generationsgränser.

Det var strax efter sommaren som medlemmarna i bokcirkel Älvstranden fick information om att allmänheten snart inte kommer att få tillgång till Älvstrandens bibliotek.

– Man reagerade med bestörtning och ilska, berättar Erling Losenborg.

– Varför lägger man ner utan att ha ett nytt ställe där folkbiblioteket kan flytta in, undrar Zdenko Becner.

Tillsammans med Rada Rodic-Becner, Erling Losenborg, Anki Coleman och Marianne Hellqvist, protesterar Zdenko mot beslutet. Samtliga bor i Eriksberg eller Sannegårdshamnen och har gångavstånd till Älvstrandens bibliotek.

Mötesplats. "Vi är väldigt olika personer som är med på bokcirklarna och det blir alltid spännande diskussioner" säger Anki Coleman, Eriksberg. Foto: Lovisa Hansson

Kritik. "Jag anser att man monterar ner ett viktigt sätt för människor att träffas och utbilda sig", säger Erling Losenborg, Eriksberg. Foto: Lovisa Hansson

Deras bokcirkel är inte de enda föreningarna eller klubbarna som genom åren fått en naturlig mötesplats i biblioteket. Den utbyggda barnavdelningen lockar familjer och dagligen besöker pensionärer biblioteket för att låna böcker och läsa tidningar.

– Jag tror att det här kommer att slå hårt mot den äldre åldersgruppen. Det här är en viktig mötesplats för oss, säger Zdenko Becner.

Många har engagerat sig

Efter beskedet har flera initiativ för att protestera mot nedläggningen startats av privatpersoner som intresseorganisationer.

I september lades ett Göteborgsförslag om att behålla biblioteket öppet för allmänheten. Förslaget har i skrivande stund 239 underskrifter, vilket är nog för att förslaget ska tas upp av ansvarig nämnd.

Ifrågasätter. "Jag tycker att det är ett svek att lägga ner utan att ha någon klar plan på hur biblioteket ska ersättas", säger Zdenko Becner. Foto: Lovisa Hansson

Engagemang. "Varför ta bort en verksamhet som har fungerat bra" undrar Rada Rodic-Becner. Foto: Lovisa Hansson

"Duger inte"

Även ideella föreningen Folkbibliotekens vänner i Göteborg som tidigare protesterat mot bland annat nedskärningar på Kortedala bibliotek har engagerat sig. I en skrivelse till kulturnämnden kritiserar de att folkbiblioteket stängs innan det finns en ersättare på plats.

"Det duger inte att hänvisa till Lundby och Kyrkbyns bibliotek. Det planeras visst någon slags utlåningsstation med liten barnavdelning så småningom, detta duger inte heller".

"En viktig plats"

Efter årsskiftet kommer Älvstrandens bibliotek att bli ett renodlat skolbibliotek för de närliggande gymnasieskolorna.

– Jag tror att det har varit bra med våra blickar. Att det har lugnat ner stämningen ibland. Samtidigt har det blivit en naturlig plats att mötas över generationsgränser. Varför ta bort något som fungerar bra, undrar Rada Rodic-Becner.

Bibliotekarien: "Det är hjärtskärande"

Det har hänt:

• Älvstranden bibliotek har under lång tid huserat både ett skolbibliotek som organiseras under utbildningsförvaltningen och ett folkbibliotek som organiseras under kulturförvaltningen.

• Förändringen, att separera de olika biblioteksformerna från varandra, ligger i linje med Biblioteksutredningen som kom 2019, samt ett beslut i kulturnämnden. De ska utveckla verksamheten med inriktningen att folkbiblioteken inte ska vara placerade i skolor och ska skapa en biblioteksstruktur över staden i linje med stadsutvecklingsplanen.

• Älvstrandens bibliotekt var även hotat 2019 på grund av besparingar.

• Från och med den 1 januari 2022 ska folkbiblioteksverksamheten flytta ut.

Källa: Göteborgs stad

Visa merVisa mindre

Vi är GBG