Ivo-anmälan. Psykolog i Göteborg anmäls till ivo som en fara för patientsäkerheten. Foto: Mostphotos/ Inspektionen för vård och omsorg

Psykolog dumpade 13 säckar journaler i källare

En psykolog i Göteborg anmäls till Inspektionen för vård och omsorg efter att ha förvarat 13 säckar med sekretessbelagda patientjournaler i ett städförråd på mottagningen. Hela 3 000 patienter tros vara drabbade.

  • Publicerad 17:52, 15 aug 2018

Efter att man på en psykologmottagning i Göteborg hittat 13 halvfyllda säckar med patientjournaler i ett källarförråd anmäls nu en psykolog på mottagningen som en fara för patientsäkerheten. Journalerna ska ha innehållit patientuppgifter som namn, adress, personnummer, kopior och original av journalhandlingar samt minnesanteckningar från psykologsamtal.

Då patientjournalerna är sekretessbelagda och cirka 150 personer från förvaltningens olika verksamheter samt städpersonal haft tillgång till förrådet har nu incidenten Lex Maria-anmälts. Av anmälan fram går det även att veckan efter att säckarna med handlingarna hittades skulle förrådet tömmas.

Samtliga journaler ska ha kommit från samma psykolog på mottagningen och nu har verksamheten startat en omfattande genomgång för att få en uppfattning av hur många patienter som kan ha drabbats. Hittills beräknas det röra cirka 1 200 patienter.

På den ansvarige psykologens rum har man även funnit ytterligare 700 patienthandlingar, detta ses också av ivo som problematiskt då rummet inte går att låsa.

Trafiken – minut för minut

Vi är GBG