ÖSER NER. Regnrabatter i Brämaregården ska förhindra översvämningar. Foto: Illustration: Tyréns

Rabatter ska stoppa översvämningar på Hisingen

Rabatter med växter ska förhindra källaröversvämningar. Nu blir Brämaregården på Hisingen första bostadsområdet med nya regnrabatter.

  • Publicerad 13:50, 10 mar 2020

Det är första gången det görs något liknande i befintlig bebyggelse i Göteborg

Brämaregården drabbas ofta av översvämningar efter kraftiga regnskurar.

Orsaken är bland annat att ledningsnätet inte alltid klarar av att leda bort allt vatten. Resultatet blir att källare, rännstensbrunnar och gator svämmar över.

– Östra delen av Brämaregården är ett drabbat område med ungefär tre översvämningar per år, säger Johan Brunsten, projektingenjör på Kretslopp och vatten, Göteborgs stad.

Domen: Göteborg chanslöst mot skyfall

Fototävling: Tolka Göteborg i regn

Myntgatan och Hisingsgatan

Brämaregården har dessutom ett äldre nät där avloppsvatten och dagvatten leds bort tillsammans.

Därför satsar nu Kretslopp och vatten på att leda dagvattnet, regnvatten från tak och hårda ytor, till så kallade regnrabatter och makadammagasin längs med Myntgatan och Hisingsgatan.

Det innebär att dagvattnet som i dagsläget belastar ledningsnätet istället kommer att fördröjas i rabatten med vattentåliga växter.

Dagvattnet kommer även att renas naturligt då rabatterna har en bädd av makadam där partiklar fastnar.

Här planeras Göteborgs roligaste skolgård

Första gången i ett bostadsområde

– Det är första gången det görs något liknande i befintlig bebyggelse i Göteborg. Tidigare har vi byggt en regnrabatt vid en parkeringsplats i Kviberg, för att rena och fördröja dagvattnet där, men nu ska vi bygga i ett bostadsområde.

Arbetet med att anlägga regnrabatten påbörjas i mars och kommer påverka trafiken i området och 14 träd kommer tas bort. Men kommunen försäkrar att träden ersätts med 19 nya.

– Som i alla byggprojekt blir det en del olägenheter för de som bor eller reser i området, men när det är klart kommer vi förhoppningsvis att få färre vattenfyllda källare och en grönare stadsdel, säger Johan Brunsten.

De hoppas på regn i helgen

Vi är GBG