BUSSDEPÅ. En ny bussdepå för 135 bussar planeras vid radiomasten i Västra Frölunda. Foto: Göteborg Stad

Radiovägen ny adress för 135 bussar

Flera bussdepåer ska rivas när Göteborg utvecklas. Området kring Radiovägen i Västra Frölunda kan bli platsen för en depå som rymmer 135 bussar.

  • Publicerad 11:35, 13 feb 2018

Det behövs nya depåer för kollektivtrafiken. Resorna ska bli fler samtidigt som fyra bussdepåer kommer att försvinna när marken ska användas till annan stadsutveckling. En ny depå för 135 bussar planeras på platsen där den gamla radiomasten finns vid Järnbrottsmotet.

– I nuläget finns det inga anläggningar i sydvästra Göteborg. Det medför höga kostnader och sliter på miljön när bussarna ska rulla tomma för att komma ut dit trafiken körs, säger Johan Tallberg, Fastighetsutvecklare Västtrafik,

Just nu pågår en detaljplaneläggning av hela området runt Järnbrottsmotet. Förutom bussdepån innefattar planerna även uppåt 150 bostäder, skolor och andra verksamheter. Tanken är att Radiovägen ska kopplas samman med Frölunda Torg på ett naturligare sätt.

– Fågelvägen är det kanske mindre än en kilometer bort till Frölunda Torg som är ett verkligt trafiknav. Platsen ligger rätt både trafik- och miljömässigt så ser vi att det är en jättebra lokalisering för en bussdepå.

Förhoppningen är att detaljplaneförslaget är klart för samråd under 2018 och blir då öppet för allmänheten att tycka till om. Med nuvarande tidsplan kan bussdepå och bostäder stå klara om fyra till fem år.

Läs också: Jättebygge på gång runt Frölunda Torg

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt!

Comments powered by Disqus.

Vi är GBG