Ska påla. Under april månad kommer man utföra bullrigt arbete som pålning i Olskroken. Foto: Trafikverket

Räkna med buller kring Olskroken i påsk

Med start under påskhelgen kommer Trafikverkets arbete med att bygga om järnvägsknuten vid Olskroken gå in i en bullrig fas. Och det finns risk att bullernivån kommer att överskrida de riktvärden som finns.

  • Publicerad 06:30, 28 mar 2021

För att öka framkomligheten för tågen till och från Göteborg, samt för att driftsäkra sträckan, genomgår järnvägsknuten vid Olskroken en ombyggnation.

Arbetet startade 2018 och beräknas vara klart 2026.

Buller väntas

I påsk går arbetet in i ett intensivt skede meddelar Trafikverket som samtidigt vill göra närboende uppmärksamma om att arbetet kommer att innebära högre ljudvolymer än vanligt.

Det bullriga arbetet som inleds under påskhelgen kommer att pågå fram till oktober. Att lägga ut spår samt underlaget till järnvägsspår, pålning och lyft av material med helikopter är några exempel på arbeten som kommer att låta mycket.

Ska vidta skyddsåtgärder

Trafikverket meddelar i ett pressmeddelande att vissa av arbetena kan komma att överskrida satta riktvärden för buller. Detta har myndigheten fått dispens för. Dock kommer de att vidta skyddsåtgärder för att minimera bullret så mycket som möjligt.

Om Trafikverkets arbete går över riktvärden fem dagar i rad eller under mer än femdagar under en tiodagarsperiod ska myndigheten erbjuda tillfällig vistelse för närboende.

Knutpunkt för järnvägen

I Olskroken möts Bohusbanan, Norge/Vänerbanan och Västra stambanan för gemensam infart mot Göteborgs central. Här ansluter också i princip all godstågstrafik till och från göteborgsområdet, till exempel från Sävenäs rangerbangård, Hamnbanan, Gullbergsvass och från Västkustbanan.

Fakta: Trafikverket