I år har 5 763 högstadie- och gymnasieelever fått jobb inom kommunen i sommar. Det är mer än dubbelt så många jämfört med förra året under pandemin. Nu ska eleverna ägna tre veckor av sitt sommarlov år att arbeta på skolor, äldreboenden och med skötsel av grönområden runt om i Göteborg.

– Nytt för i år är också att kommunen har ordnat platser i olika föreningar där eleverna ska hjälpa till med ungdomsverksamheten, berättar Anne Benson, vikarierande områdeschef på Centrum för arbetsmarknadsanställningar.

Politikerna har satsat extra mycket på sysselsättning för elever i så kallade utsatta områden. Bland annat har 1 200 av feriejobben gått till elever i Angered, något som också är ett rekord.

– Utbildning och arbete är bästa vägen till integration. Därför lägger vi särskild vikt vid att ungdomar från utsatta områden ska få sommarjobb, säger Axel Josefson (M), kommunstyrelsens ordförande i ett pressmeddelande.

Sommarjobb för 15-åringar

För första gången genomförs även en särskild insats för yngre elever i ytterområdena. 200 platser har vikts för åttondeklassare i Angered, Hisingen och Östra Göteborg.

– Det här är ett extra uppdrag vi har fått från politikerna. Vi har upphandlat tjänsten av ett företag utifrån, säger Anne Benson.

Stockholmsföretaget Rookie Startups får 1,2 miljoner kronor för att ta hand om de yngsta feriejobbarna. Under några veckor i sommar ska eleverna lära sig mer om tekniska yrken, något som förhoppningsvis ska inspirera deras gymnasieval i framtiden.

Samtidigt får de en slant för besväret.

– Genom att tidigt få kontakt med arbetsmarknaden får ungdomarna inblick i hur det fungerar på ett jobb. Det är särskilt viktigt i områden där många barn växer upp med arbetslösa föräldrar, säger Nina Miskovsky (M), kommunalråd med ansvar för sociala frågor.