Nordhemsskolan. Foto: Wikimedia

Rektor JO-anmäls efter flyktinguttalande

Rektorn på Nordhemsskolan uttalade sig kritiskt om asylprocessen för elever på skolan. Nu är han anmäld till Justitieombudsmannen.

  • Publicerad 06:00, 16 mar 2017

Rickard Öh, rektor på Nordhemsskolan, kritiserade åldersbedömningar och asylprocessen för en antal ensamkommande elever på skolan i slutet av förra året.

Bland annat ska Rickard Öh ha skrivit ett mail till elevernas vårdnadshavare där han beskrev situationen på skolan och menade att det är vårdnadshavarnas rättighet att veta vad som händer med eleverna.

Rektor Rickard Öh skrev även i mailet att han tar avstånd från åldersbedömningar som han menar var "godtyckliga". Det ledde till att en privatperson anmälde rektorn till JO för att ha använt en myndighetskanal för att uttrycka "politiska ställningstaganden".

När ensamkommande ålders skrivs upp påverkar det dels möjligheten till asyl men också boendesituationen. Richard Öh skriver i sitt meddelande att åldersbedömningar fråntar asylsökande rätten att gå i skolan.

Richard Öh har berättat för Göteborgs-Posten att åldersbedömningarna har försvårat personalens arbete då de tvingats söka upp eleverna på nya adresser eftersom de inte fått information om myndighetsbesluten. Han uppger att han känt sig maktlös i sin roll som rektor.

JO granskar nu anmälan mot rektorn. Sektorschef för utbildning och fritid i Majorna-Linné, Bo Drysén, vill inte kommentera anmälan i sak utan hänvisar till stadsdelsnämndens rutiner.

– Jag vill inte ta någon ställning alls åt något håll, innan vi har behandlar ärendet ska behandlas i nämnden så får vi se vad som.

Det anmälaren skriver till JO är att han har synpunkter på att man använder Göteborgs stads kommunikationsverktyg, Hjärntorget, till att uttrycka politiska åsikter.

– Jag har full förståelse om Richard Öh känner sig nedstämd för själva anmälan. Det är inte varje dag man får en JO-anmälan mot sig, säger Bo Drysén.

GöteborgDirekt har varit i kontakt med rektor Richard Öh som via ett sms hänvisar till stadsdelsnämnden för vidare kommentarer.

Justitieombudsmannen

JO ska övervaka att den offentliga makten utövas i enlighet med lagar och regler. JO:s uppdrag är att granska myndigheterna – inte privata företag eller förtroendevalda politiker.

Anser man att man själv eller någon annan blivit felaktigt behandlad av en myndighet eller en tjänsteman vid handläggningen av ett ärende kan man klaga hos JO.

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt!

Comments powered by Disqus.

Vi är GBG