Personal försvinner. Rektorn Christina Ingblad lämnar sin tjänst till följd av nedskärningar på Styrsöskolan. Foto: Göteborgs Stad

Rektorn slutar i protest efter nedskärningarna

Sju tjänster försvinner från Styrsöskolan till hösten. Detta, enligt rektorn Christina Ingblad, trots att skolan har fler elever i behov av särskilt stöd än genomsnittet. Nu väljer hon att lämna sin tjänst.

  • Publicerad 08:09, 7 maj 2020

Det stod mellan att säga upp mig och att gå rakt in i väggen.

Till hösten tas sju tjänster bort från Styrsöskolan. Det kommer bland annat innebära att särskilt stöd till elever försvinner.

Rektorn, Christina Ingblad, menar att skolan bedöms orättvist när resurser fördelas mellan Göteborgs grundskolor.

– Antagandet är att barn till föräldrar med goda förutsättningar inte behöver lika mycket stöd, men det gäller inte på Styrsöskolan. Vi har små klasser, men fler antal elever i behov av särskilt stöd än genomsnittet.

Hon ser inte längre hur hon ska kunna få ihop verksamheten utan att bryta mot såväl skollagen som arbetsmiljölagen.

– Det stod mellan att säga upp mig och att gå rakt in i väggen. Man måste se ur ett större samhällsperspektiv vad som blir konsekvenserna. Vi har idag massor med elever som sitter hemma och det krävs mycket resurser för att få dem till skolan.

Oro bland föräldrar

Christian Steingrüber, som har barn på Styrsöskolan, har startat en namninsamling i protest mot nedskärningarna. Under tisdagen, 5 maj, hade den fått över 900 underskrifter.

Han är rädd för att besparingarna ska gå ut över både skolmiljön och studieresultatet.

– Oron handlar framförallt om att de elever som är i behov av stöd för att klara målen inte får det. Det är en brist redan idag, vilket Skolinspektionen påpekade i sin granskning för 2019.

"För mycket personal"

Göteborg Direkt har sökt Helene Odenjung (L), ordförande i Göteborgs grundskolenämnd, som svarar att hon är upptagen och istället hänvisar till Lotta Lekander, utbildningschef vid grundskoleförvaltningen, som svarar i ett mejl:

Vad är bakgrunden till besparingarna som nu måste göras på skolan? 

Skolans organisation är inte anpassad till den budget som antalet elever genererar. Enkelt uttryckt är det för mycket personal på antalet elever. Därav behöver skolan anpassa sin organisation.

Årets budget inkluderar en resursförstärkning, som också kallas skärgårdstillägg, med cirka 2 miljoner kronor för Styrsöskolan.

Finns det något förvaltningen kan göra i detta läge för att stötta upp resurserna på skolan. 

Utöver den ekonomiska resursförstärkningen så stöttar förvaltningen skolan i arbetet med att hitta en hållbar organisation och kommer fortsätta att göra så framöver.

Vi är GBG