Rektorn svarar på mobbningskritiken

Birgitta Borg Rabit har tidigare varit rektor för låg- och mellanstadiet och sedan 2019 för hela Frölundaskolan. Därför säger hon sig ha svårt att uttala sig om anklagelserna om en mobbningskultur.

  • Publicerad 08:35, 31 maj 2021

Vi känner inte till påståendet om flera ”mobbningsoffer”.

Birgitta Borg Rabit, rektor Frölundaskolan Foto: Privat

Lärare vittnar om kollegornas mobbning

Hur ställer du dig till anklagelserna som framförts? 

– Du refererar till saker som hänt innan min tid som rektor för hela Frölundaskolan. Jag har därför svårt att uttala mig om saker som hänt tidigare.

Stämmer det att du arbetat på skolan i 10 år, men bara ett år som rektor för hela skolan, även för högstadiet? 

– Jag har varit rektor för hela Frölundaskolan från oktober 2019.

Känner du till att det finns splittringar och grupperingar inom personalgruppen och att flera lärare upplevt att de utsatts för mobbning? 

– Vi känner inte till påståendet om flera ”mobbningsoffer”. Vad vi konkret känner till är en medarbetare som känt sig kränkt eller mobbad. Vi arbetar med olika stadier/ålderskategorier med elever. Detta skapar självklart grupperingar. Vi arbetar självklart kontinuerligt med att skapa en ”röd tråd och vi-känsla” för hela skolan.

Har medarbetaren erbjudits stöd?

– Medarbetaren har erbjudits stöd från skolan. Alla medarbetare i Göteborgs Stad hänvisas i första hand till Falck Healthcare för samtalsstöd.

Kan du vara självkritisk till hur ni i ledningen agerat när det kommer till att lösa problem inom personalgruppen? 

– Alla medarbetare har samtal med sin närmsta chef minst en gång om året. Under medarbetarsamtalen är hälsa och hur den anställde mår på arbetsplatsen en del av samtalet. Vi går också genom resultatet av medarbetarenkäten där vi ser vilka områden vi bör satsa på.

Lärarna menar att mobbningen pågått länge och sker än idag. Vill du inte ta chansen att bemöta dem mer utförligt? 

– Inga kommentarer.

Tidigare anställd: "Var en mardröm"

Vi är GBG