HOTBREV. Det är inte första gången Göteborgs moské utsätts för hotbrev. Foto: VBK

Religiösa ledarna: ”Vi håller ihop trots olikheter”

Efter flera fall av hot och skadegörelse mot religiösa samfund i Göteborg på kort tid går nu biskop Susanne Rappmann, rabbin Peter Borenstein och imam Ahmed Ghanem ut i ett gemensamt uttalande med uppmaning om respekt.

  • Publicerad 14:39, 20 nov 2020

Biskop Susanne Rappman i Göteborg. Foto: Kristin Lidell

Ahmed Ghanem, imam, Göteborgs Moské. Foto: Göteborgs Moské

Peter Borenstein, rabbin, ordförande Göteborgs Interreligiösa Råd Foto: Interreligiösa Centret

Under den senaste veckan Göteborgs moské på Hisingen fått ett hotbrev med vitt pulver och både Katolska kyrkan vid Heden och Backakyrka i Hisingsbacka har utsatts för skadegörelse. För mindre än en månad sedan åtalades en tonåring för att ha bombhotat Judiska församlingen i centrala Göteborg.

Moskén fick hotbrev med vitt pulver

Nu går tre av Göteborgs religiösa ledare ut i ett gemensamt uttalande med anledning av den senaste tidens händelser. Biskop Susanne Rappmann, rabbin Peter Borenstein, och imam Ahmed Ghanem uppmanar till att lyssna i stället för att hata och hota.

"Lyssna till den andres livsberättelse och till de djup av människokärlek och erfarenhet som ligger i den andres religiösa tradition eller annan livssyn," skriver Rappmann, Borenstein och Ghanem.

Judiska församlingen vill ha mer säkerhetspengar

Med uttalandet vill de också markera att de håller ihop, trots sina olika religiösa traditioner.

”Vi värnar det öppna demokratiska samhället och religionsfriheten. Polarisering och hat leder inte till något gott. Vi lyfter istället fram våra religiösa traditioners respekt för varje människas värde och värdighet oberoende av bakgrund.”

Hoten ökar mot Göteborgs moské

Uttalandet i sin helhet

I Guds den barmhärtiges namn,

Vi, ledare från tre religiösa traditioner i Göteborg, vill uttrycka vår djupa oro över de hot, hat och skadegörelse som den senaste tiden drabbat några av stadens kyrkor och moskéer.

Kränkningar av synagogor, kyrkor, moskéer och andra platser för tillbedjan, är allvarliga, för de innebär kränkningar av hela grupper av människor som där finner tröst, mening och mod att leva värdiga liv. De innebär därför också en kränkning av vårt öppna och demokratiska samhälle. Ordet helig är fornsvenskt och betyder okränkbar, fridlyst, som ej får skadas!

Dessa dåd kan ha som syfte att så splittring och få oss att hålla oss till våra egna och vända oss mot ”de andra”. Genom detta uttalande visar vi att vi håller ihop trots olikheter och att vi värnar det öppna demokratiska samhället och religionsfriheten. Polarisering och hat leder inte till något gott.Vi lyfter istället fram våra religiösa traditioners respekt för varje människas värde och värdighet oberoende av bakgrund.

Vi uppmanar er som sprider hat och hot att istället lyssna! Lyssna till den andres livsberättelse och till de djup av människokärlek och erfarenhet som ligger i den andres religiösa tradition eller annan livssyn.

Det är tillsammans vi, människor av olika tradition, bygger ett gott och rättfärdigt samhälle.

Med önskan om Guds fred och välsignelse till oss alla.

Susanne Rappmann, biskop, Göteborgs stift

Peter Borenstein, rabbin, ordförande Göteborgs Interreligiösa Råd

Ahmed Ghanem, imam, Göteborgs Moské

Visa merVisa mindre

Göteborgsnöje

Hon ska få filmfestivalen att flyga utan Draken

Nöje Volontären Mirja Wester blev vd För drygt ett år sedan summerade Göteborgs filmfestival ännu en framgångsrik festival. Nu, 2021, är Mirja Wester redo för en festival med helt nya riktlinjer på grund av pandemin.lördag 16/1 15:00

Upplev filmfestivalen från vardagsrummet

Nyheter Programsläpp. Nu presenteras Göteborgs filmfestivals program. En filmfest på distans med digitala sändningar från premiären 29 januari till avslutningen 8 februari. Men också med möten, intervjuer och musik.tisdag 12/1 15:42

Krönikor

Jernberg: Så ger du kritik på ett smartare sätt

Krönika Retorik Kritik kan både vara svårt att ta emot och att ge. Det här ska du tänka på för att kritiken inte ska landa fel hos mottagaren. söndag 29/11 12:10

Konsumentfrågan

Lämna inte ut ditt bankkort till okänd person

Konsument Konsumentfrågan Hur tidigt måste man anmäla ett fel på julklappen för att få ersättning och är det okej att lämna ut sitt bankkort till ett företag som ber om det? Konsumentrådgivare Cassandra Larsson reder ut. lördag 2/1 15:30

Debatt

Låt allmänheten plantera träd som gåva

Debatt Miljöpartiet Träd är viktiga i många människors liv. Fler träd är också bra för biologisk mångfald och för klimatet.De ger oss skugga, tar hand om regnvatten och lagrar koldioxid. tisdag 5/1 9:57