Renovering av arbetarbostäderna försenas

I augusti skulle upprustningen av arbetarbostäderna vid Billdals gård ha påbörjats men en entreprenör har i samband med kommunens upphandling satt käppar i hjulet. Nu blir projektet försenat.

  • Publicerad 10:50, 13 sep 2018

LADDA NER VÅR APP: Iphone Android

I september i fjol stod det klart att kommunen lägger 15 800 000 kronor på att rusta upp de gamla arbetarbostäderna vid Billdals gård för att få dem beboeliga igen. Men projektet har stött på problem.

– Tanken var att vi skulle börja upprustningen i augusti men det har blivit försenat på grund av att en av entreprenörerna har överklagatupphandlingen, säger Jonas Wedberg, projektledare på fastighetskontoret.

Läs även: Hundraåringar får ansiktslyft för 15 miljoner

Enligt Jonas ska den entreprenör som vunnit upphandlingen ha missat att skicka in en tidsplan, vilket var ett krav från kommunen som framgick i förfrågningsunderlaget som innehåller förutsättningarna för upphandlingen.

– Nu ligger ärendet hos förvaltningsrätten men då det verkar som att det kan dra ut på tiden lutar det åt att vi kommer avbryta upphandlingen och inleda en ny. Jag förstår inte riktigt varför man slår ned på en sådan sak. De kommer ände inte får jobbet för det ska ha skilt nästan fyra miljoner mellan entreprenörerna, säger Jonas Wedberg.

Läs även: Billdals arbetarbostäder kan få nytt liv

Men även om man nu avbryter upphandlingen för att inleda en ny så kommer det bli förseningar.

– Om ingen överklagar avbrytandet av upphandlingen så kommer vi nog kunna sparka igång igen i slutet av november. Så det blir ju en försening på nära tre månader, avslutar Jonas Wedberg.

Ordlista

Offentlig upphandling är en process för inköp av varor och tjänster som görs av, i det här fallet, kommunen och som regleras av speciella lagar och regler.

Förfrågningsunderlag beskriver det dokument som innehåller förutsättningarna för upphandlingen. Av förfrågningsunderlaget ska det framgå vad som köps och vilka krav som ställs på det som köps.

Entreprenör är i det här fallet den som ska utföra den tjänst som kommunen vill köpa (upprustningen av arbetarbostäderna).

Källa: KTH:s ordlista/ Upphandlingsmyndigheten

Vi är GBG

    Vi är GBG