Renoveringar oroar hyresgäster i Kortedala

Hyresgäster i Kortedala riktar skarp kritik mot Bostadsbolaget i ett öppet brev. Ovisshet kring hyreshöjningar i samband med planer om renovering skapar oro hos hyresgästerna. Bostadsbolaget menar på att processen har gjorts i samråd med de berörda.

  • Publicerad 05:41, 5 nov 2020

Det finns snart inga hyresrätter som kan betalas av låginkomsttagare

Det allmänyttiga hyresrättsbolaget Bostadsbolaget får kritik av hyresgäster i Kortedala. I ett öppet brev, publicerat i söndags kväll via Facebook, uttrycker hyresgästerna sin oro kring en planerad renovering av lägenheter på Kalendervägen. De menar att renoveringen riskerar medföra standardhöjningar som kommer påverka hyran så kraftigt att många hyresgäster tvingas flytta från sina bostäder.

Meningsskiljaktigheter

I samband med planeringen av renoveringarna har en samrådsgrupp bildats, med hyresgäster, representanter från Hyresgästföreningen och Bostadsbolaget. Där har hyresgäster fått lämna önskemål om vad som ska åtgärdas i den kommande upprustningen.
Författarna av det öppna brevet som riktar skarp kritik gentemot Bostadsbolaget, tillhör denna samrådsgrupp.

– Samrådsgruppen anser att samråd inte har skett. Det har funnits en referensgrupp från början. En liten grupp. Där de kunde framföra önskemål, men i den gruppen diskuterades aldrig hyran, berättar Catherine Holt, kontaktperson i samrådsgruppen och styrelseledamot i Hyresgästföreningen Norra Göteborg.

Bostadsbolaget meddelar genom Malin Pethrus, pressansvarig, att samråd med referensgruppen har skett, samt att Hyresgästföreningen varit med och skrivit under det åtgärdsförslag som presenterats för hyresgästerna.

Kontroversiell process

Renovering av bostäderna ska ha varit ett ämne som länge lyfts till Bostadsbolaget, enligt Catherine Holt, men utan framgång. Nu när en renovering stundar, uttrycker hyresgästerna en oro för att detta kommer innebära en standardhöjning som ska leda till höga hyreshöjningar. I ett utskick från Bostadsbolaget i fredags går det att utläsa att Bostadsbolaget har som ambition att den tvingande hyreshöjningen inte ska överskrida 15 procent. Och just ordvalet “Ambition” är något som brevskrivarna reagerat starkt över.

– Det får det att låta som att det är bortom deras kontroll, men det är det ju inte överhuvudtaget. De har makten och kontrollen över den här processen. Det är inte kostnaden för renoveringen som bestämmer hyran, det är standardhöjningar som gör det, säger Cathrine Holt.

Maria Pethrus, pressansvarig Bostadsbolaget, bemöter kritiken mot Bostadsbolaget med att det fortfarande är för tidigt i processen.

– Det går inte att uttala sig kring hyran eftersom vi inte alls är där i processen. Vi är precis i starten. Vi har satt ihop åtgärdsförslag och presenterat det för samrådsgruppen. Först i nästa steg förhandlas kostnadsnivåerna fram tillsammans med Hyresgästföreningen.

Bostadsbolaget menar att de omfattande renoveringarna som lägenheterna kräver, automatiskt genererar en standardhöjning som i sin tur kommer påverka hyran. Men Malin Pethrus vill också ge lugnande besked.

– Det som vissa är rädda för är att vi ska lyxrenovera och att hyran ska skjuta i höjden ordentligt. Men så arbetar vi inte, vi är ett allmännyttigt företag och vi utför varsam renovering.

En del i ett större problem

Catherine Holt meddelar att det råder en stor oro kring hyresgästerna på Kalendervägen, där många upplever att de inte kommer kunna bo kvar om hyran höjs. Hon menar också att det är en politisk fråga.

– Det finns snart inga hyresrätter som kan betalas av låginkomsttagare. Det ökar i sin tur trångboddheten och segregationen.