Pedram Kouchakpour, förhandlingschef för Hyresgästföreningen region väst.

Renoveringsoron: "Samhället behöver ta ett gemensamt ansvar"

För att renoveringar ska ske så att hyresgäster har möjlighet att bo kvar måste man skjuta till pengar från statligt håll. Det menar Pedram Kouchakpour, förhandlingschef för Hyresgästföreningen, som vill återinföra skattefria underhållsfonder.

  • Publicerad 12:00, 21 apr 2017

Pedram Kouchakpour, förhandlingschef för Hyresgästföreningen region väst, menar att fondering är en rimlig tanke, alltså att en del av hyran sätts undan till renoveringar och att fonderna konstrueras så att de verkligen kommer hyresgästerna till del.

– Vi vill få tillbaka de skattefria underhållsfonderna, som försvann i samband med att de började beskattas på 90-talet. För att renoveringar ska ske på ett socialt hållbart sätt måste man skjuta till pengar från statligt håll. Samhället behöver gå samman och ta ett gemensamt ansvar på samma sätt som man gör när det gäller andra upplåtelseformer där man infört RUT- och ROT-avdrag.

Han menar också att man behöver stärka hyresgästernas ställning gentemot fastighetsägaren.

– Som hyresgäst är du oftast helt chanslös eftersom hyresnämnden i 99 fall av 100 går på fastighetsägarens linje.

Han välkomnar därför regeringens pågående utredning kring hyresgästers rättigheter vid renoveringar, där man bland annat ser över möjligheten att sätta en gräns för hur mycket hyran får höjas efter ingreppet. Utredningen är försenad, men väntas kunna presenteras nu under våren.

– Vår förhoppning är att lagstiftningen ska bli tvungen att ta hänsyn till hyresgästernas ekonomiska situation, säger Pedram Kouchakpour.

Läs mer:

Framtidens VD kommenterar renoveringsoro

Hyresgäster kräver noll kronor i hyreshöjning

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt!

Comments powered by Disqus.

Vi är GBG