TAS NED. Hästkastanjen är troligtvis över hundra år. Foto: Park- och naturförvaltningen

Rutten hästkastanj vid Avenyn tas ned

Natten mellan den 14 och 15 januari tas en stor hästkastanj längs Avenyn ned. Rötterna är ruttna och trädet har så kallad blödarsjuka.

  • Publicerad 12:50, 12 jan 2021

Hästkastanjen står på Charles Felix Lindbergs Plats i hörnet av Kungsportsavenyn och Parkgatan. Exakt hur gammalt trädet är har park- och naturförvaltningen inte lyckats komma fram till. Men troligtvis har hästkastanjen varit en del av den göteborgska stadsbilden i över hundra år.

Många kommunala träd i Göteborg besiktigas ungefär vart sjätte år. Några träd inspekteras med kortare intervaller, som till exempel lindarna i Vasaallén som inspekteras varje år. Vissa inspekteras inte alls på grund av att de står i mer avskilda lägen.

Nu fylls luckorna i Vasas allé

– När det gäller hästkastanjen har det gjorts flera besiktningar som lett till fördjupade inspektioner. Nu strax innan jul undersökte vi trädets möjligheter att stå upp ordentligt, vad det förankrar sig med, eftersom vi sett en del röta i stambasen. Undersökningen visade att många stora rötter var ruttna och vi bedömde risken för skada som oacceptabel, säger Linda Saretok, planeringsledare träd, park- och naturförvaltningen.

Kan det välta när som helst?

– Nja, det beror på många faktorer. Det är jättesvårt att avgöra när ett träd kommer falla. Det klarade två ordentliga stormar i somras. Men det är en plats där många rör sig. Då tar man det säkra före det osäkra och bestämmer att vi tar ner det nu, inte om tre till sex månader.

Skulle skyddas: Nu tas hästkastanjer i Haga ned

Utöver röta har trädet enligt park- och naturförvaltningen så kallad blödarsjuka vilket med all sannolikhet bidrar till trädets dåliga hälsa. Planen är att det ska tas ned natten mellan den 14 och 15 januari.

– Det är en svår plats att ta ned träd. Trafikkontoret har många regler kring hur mycket man får lov att störa trafiken. Därav blev det nattjobb för våra arborister, säger Linda Saretok.

Blir det någon återplantering på platsen?

– Det kan jag inte svara på. Kanske inte exakt där. Det finns tankar på att göra om Charles Felix Lindbergs Plats och innan vi vet hur så är det ingen idé att plantera.

Är det därför trädet tas ned?

– Nej. Det här har varit ett jätteviktigt träd för stadsbilden. Hade det kunnat stå kvar hade det fått göra det och så hade man anpassat det man vill ändra efter det, säger Linda Saretok.