S-utspel: Vill satsa miljoner på jämlikhet i Göteborg

Bemannade lekplatser, hembesök av BVC och en innovationspark för välfärden. Det vill Socialdemokraterna satsa på för att minska klyftorna i Göteborg. "Nu fyller vi i det som saknas med det som är pricksäkrast", säger Ann-Sofie Hermansson (S), kommunstyrelsens ordförande.

  • Publicerad 05:30, 14 maj 2018

Sossarnas senaste budgetsläpp innebär en extra satsning på att öka jämlikheten i Göteborg. Det handlar bland annat om fler bemannade lekplatser, hembesök från socialtjänst och BVC och en innovationspark för välfärden.

– Det här jämlikhetspaketet i budgeten är inte så stort. Det ska ses som komplement till det vi redan gör. Nu fyller vi i det vi tycker saknas med det vi tycker är pricksäkrast, säger Ann-Sofie Hermansson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Innovationspark för välfärden

I budgeten lägger partiet två miljoner på en uppstart av en social science park. En mötesplats där näringsliv och forskning ska utveckla innovationer till välfärden, som exempelvis effektivare handläggningssystem för socialsekreterare, bättre metoder för att servera mat inom hemtjänsten eller nya IT-verktyg för minne och stimulans på äldreboende.

– Vi är duktiga på teknik i Göteborg och det bedrivs jättemycket forskning på välfärdsområdet så varför inte få till samma dynamik som finns inom exempelvis fordonsindustrin. Vi är inte vana att tänka på det viset, det upplevs krocka med det kommunala. Men jag tycker tvärtom.

Hembesök av socialen

Socialdemokratierna vill också stärka de mest utsatta familjerna i det mest utsatta delarna av Göteborg. I dag erbjuds hembesök av socialtjänst och BVC till familjer som har det särskilt svårt i vissa områden. Tanken är utöka den verksamheten så att det gäller alla utsatta områden. Syftet är att familjer ska få det stöd som de har rätt till.

– De som är i mest behov av hjälp, det gäller inte bara det här området, är de som söker det minst. Det kräver att samhället är aktivt. Annars är risken att samhället missar att ge den här viktiga hjälpen helt enkelt, säger Ann-Sofie Hermansson.

Lekplatser

Den tredje delen i jämlikhetspaketet är bemannande lekplatser. Näst på tur står lekplatsen i Beryllparken i Tynnered, som ska lyfta närområdet med tillgänglig personal.

– Jag tror att det spelar roll att det finns andra vuxna helt enkelt. Det finns en trygghet i det men också för pedagogiken och för utvecklingen, säger Ann-Sofie Hermansson.

Är detta det ni kan göra för att minska segregationen i Göteborg?

– Ja, det är några av sakerna. Att skapa ett jämlikt samhälle är inte en quick fix. Det finns skäl till att vara självkritisk för alla i ett samhälle med ökade klyftor. Det är viktigt att hitta vad ska vi göra och vad som är mest pricksäkert. Vi har inga miljoner att ösa ut. Låt oss då se till att lägga pengarna där de behövs.

Ann-Sofie Hermansson pekar på satsningen på 60 miljoner kronor för att alla barn ska gå på fritids också är en innebär en satsning för jämlikheten.

– Jag tror på alltihop. Men fritids tog nästan folk på sängen. Bemannade lekplatser är små myrsteg men de är uppskattade. Det spelar roll.

Jämlikhetspaketet

1. Social Science Park - Två miljoner kronor

2. Hembesök av socialtjänst och BVC - Fyra miljoner kronor

3. Bemannade lekplatser - Två miljoner kronor + tre miljoner som inverstering

4. Utredning kring möjligheterna att ha barnhälsotelam på förskolor. Syftet är motverka fysiska och psykiska hälsoproblem hos unga.

5. Utredning kring hur samhällsorientering för nyanlända kan förstärkas för att underlätta integrationen.

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt!

Comments powered by Disqus.

Vi är GBG