ÅTGÄRDSPLAN. Grundskoledirektör Bengt Randén har bestämt ett antal åtgärder som grundskoleförvaltningen ska genomföra inför kommande skolval. Foto: Julia Sjöberg

Så agerar kommunen efter skolvalshaveriet

Årets skolval fick underkänt av både elever, vårdnadshavare och grundskoleförvaltningen själva. Efter att arbetet nu granskats internt har förvaltningschefen Bengt Randén kommit med en åtgärdsplan för kommande skolval.

  • Publicerad 11:38, 14 aug 2020

När beskeden efter årets skolval kom i våras fick drygt 1 500 elever inte något av sina fem val och många placerades på en skola långt hemifrån. Omkring 2 500 ansökte om skolbyte och knappt 900 överklagade sina placeringar. Fortfarande väntar över 500 elever på besked från överklagandenämnden.

Grundskolechef Bengt Randén tillsatte en internrevision för att få klarhet i varför skolplaceringarna misslyckades så fatalt i år. Den är klar och utifrån resultatet har han bestämt ett antal åtgärder för att säkerställa kommande skolval.

Efter granskning: Skolvalet i Göteborg får kritik

En åtgärd är att ledningen och planeringen av skolvalet byter avdelning på förvaltningen från myndighetsavdelningen till avdelningen för stöd till verksamhetsstyrning och utveckling.

– Jag kan konstatera att det har blivit fel i styrning och ledning på myndighetsavdelningen, inte bara i roller och ansvar. Jag har väldigt stort förtroende för dem som arbetar med styrning och kvalitet. Den avdelningschefen har förmåga att driva och leda, det känns helt rätt, säger Bengt Randén.

Ni använde ett nytt digitalt system i årets skolval – fanns det några problem med det?

– Min ingång är att det handlar om hur vi använde vårt system och förhåller oss till det. Sedan behöver vi titta på systemet och marknaden på sikt.

Klart: 1 600 får avslag i skolvalet

En annan avgörande åtgärd är färre skolval i den kommande organisationen och en tydligare kommunikation både till medborgarna och nämnden.

– Det räcker inte med en kommunikationsplan. Vi måste ha medborgardialoger, det är komplext att förklara det här. Vi måste till exempel prata om förutsägbarhet på lokaler. Vi har flaskhalsar som man inte löser på ett halvår eller år, det är ett långsiktigt arbete.

Finns det en risk att många familjer ser skolvalet som ett val och inte ett önskemål?

– Vad vi än kallar det måste vi ha mycket mer fördjupad dialog vad gäller både förväntningar och förutsägbarhet, säger Bengt Randén.

Skolchefen: ”Skolvalet är inte ett val utan en önskan”

Åtgärderna ni gör nu ska säkerställa kommande skolval. I årets skolval är fortfarande över 500 ärenden hos överklagandenämnden och det finns namninsamlingar och pratas om strejk – hur arbetar ni vidare för dem som drabbats i år?

– När vi såg det uppenbara problemet tittade vi på de hundratals som fått fel på grund av avstånd. Det var ett handläggningsfel som absolut inte får hända, men så var det och det är åtgärdat nu. Sedan förlängde vi skolvalsprocessen och det har varit ett fullt tryck att möta så många som möjligt. Vi gör fortfarande precis allt vi kan för att tillgodose så många som möjligt, sedan kommer det alltid finnas familjer som inte är nöjda, det är oundvikligt, säger Bengt Randén.

Efter haveriet: Elever får nya skolplaceringar

Både revisionsrapporten och åtgärdsplanen redovisas för politikerna i grundskolenämnden på nämndens möte 19 augusti. Utöver den interna granskningen har också en extern granskning av grundskoleförvaltningens arbete beställts för att säkerställa kommande skolval.

Kommande åtgärder

► Grundskoleförvaltningen ska struktureras om på enhets, avdelnings och förvaltningsnivå. Exakt hur Ska Bengt Randén återkomma med.

► Ledning och planering av arbetet för kommande skolval och skolplaceringar flyttas från myndighetsavdelningen till avdelningen för stöd till verksamhetsstyrning och utveckling.

► Reglerna för skolval och skolplaceringar kommer att ändras så att de tydligare följer skollag och tar hänsyn till elev- och barnperspektiv.

► Politikerna i grundskolenämnden kommer att få mer information om skolvalet och ha större inflytande på arbetet med skolvalet.

► Färre skolval i den nya organisationen för skolenheterna som politikerna i grundskolenämnden har fattat beslut om.

► Planeringen av hur många platser det finns på varje skola och i olika delar av staden ska bli bättre och tydligare.

► En extern granskning av grundskoleförvaltningens arbete med skolvalet 2020 är beställd. 

Visa merVisa mindre

Trafiken – minut för minut

GÖTEBORGSNÖJE

Debutant med siktet inställt på producentrollen

Klara Goliger släpper EP Med "22" solodebuterar Göteborgsmusikern Klara Goliger med mersmak. Men mest av allt siktar hon på producentrollen.lördag 19/9 17:40

KONSUMENT GÖTEBORG

Så gör du om du swishat fel

Konsument Gäller ångerrätt på nätauktion och hur gör jag om jag skickat pengar till fel person? Konsumentrådgivare Cassandra Larsson reder ut. torsdag 3/9 16:37

DEBATT

GOW och Emigranternas hus vädjar till staden

Skriver öppet brev till kommunstyrelsen och kulturnämnden Nästa år fyller staden 400 år och att fira stadens födelsedag och framför allt dess människor i både nutid och dåtid är i sig självt en kulturmanifestation, ett hyllande av människans skapande på den...torsdag 27/8 11:52

KRÖNIKOR

Tjulander: Gör som gymnasieskolan – håll till höger

Krönika. Göteborg Direkt har kartlagt hur gymnasieskolorna hanterar pandemin under skolstarten. Något som vi borde ta efter i samhället i stort menar artikelförfattaren. måndag 14/9 16:45

QUIZ

Quiz: Vad kan du om din snart 400-åriga stad?

Firar 399 år i dag Idag är det ett år kvar till det stora 400-årsjubiléet för vår stad. Men vem grundade då Göteborg? Och hur gammal är egentligen Götaälvbron? I det här quizet kan du utmana dina Göteborgskunskaper.torsdag 4/6 15:11