På tre år har Nordstan gått från att vara en plats med hög brottslighet till en av centrums mest säkra platser enligt polisen. I området i och runt Nordstan och centralen har antalet anmälda brott minskat stadigt de senaste åren. Det enda som ökat är antalet anmälda narkotikabrott, men det visar enligt Ola Skogsberg, kommunpolis på LPO Göteborg City, snarade på att området blivit säkrare.

https://www.goteborgdirekt.se/nyheter/lokalpolisen-brotten-i-centrum-minskar/repsls!blSMJ9Sen6rSVCBArs7Y1g/

– Det är helt enkelt för att vi jobbar mer mot narkotikan. Det är inte mer narkotika nu än tidigare. När vi jobbar mer mot narkotika ser vi också att andra brott minskar, säger Ola Skogsberg.

I april 2020 infördes kamerabevakning i hela Nordstan och även ett LOV §3-område upprättades i kringområdet där staden finansierar patrullerande ordningsvakter.

https://www.goteborgdirekt.se/nyheter/ordningsvakter-i-brunnsparken-varje-kvall/repthe!BD1gdBIMMztw3C@ZAs6lw/

– Sedan har vi kameraövervakningen som gör att de kan vara snabbt på plats om det uppstår något. Ordningsvakterna gör en första selektering och vi kan specificera oss på speciella orosmoment, säger Ola Skogsberg.

Polisen var från början tveksamma när Göteborg Stad ansökte om att få sätta in egna ordningsvakter i området. Efter många turer fram och tillbaka kom man överens och det är Ola Skogsberg glad över.

– Det har gått bättre än väntat. Vi arbetsleder och har en tät dialog varje dag. Både med stadens ordningsvakter och Nordstans och centralstationens egna ordningsvakter, säger Ola Skogsberg.

Lättare att identifiera kriminella under pandemin

Coronapandemin har också bidragit till att säkerheten i området ökat. Dels har fickstölderna minskat när brottsaktiva från utlandet inte kunnat ta sig in i Sverige, dels har färre personer på stan gjort det lättare att identifiera kriminella.

– Då sticker narkotikabrotten ut. De är enklare att upptäcka, även med kameraövervakning, säger Ola Skogsberg.

Men brottsligheten har inte försvunnit helt. Mycket av kriminaliteten har flyttat på sig upp mot Kungsportsplatsen, in mot Västra Nordstan och ner mot operan.

– Det finns teorier som visar att varje gång man flyttar på kriminaliteten minskar den med tio till tjugo procent. Så är det även här, säger Ola Skogsberg

Purple Flag – vill skapa mer rörelse

Sedan 2017 arbetar polisen tillsammans med Göteborg Stad, fastighetsägare, boende och olika verksamheter i samverkansmodellen Purple Flag som går ut på att öka tryggheten kvällstid med mer aktiviteter, liv och rörelse. I förra veckan Purple Flag-certifierades fyra delområden i centrala Göteborg; Nordstan, Fredstan, Lilla Bommen och Västra Nordstan.

https://www.goteborgdirekt.se/nyheter/lugnare-runt-nordstan-under-hosten/repsls!YpCl3ZxtZEWRjBNApdsNCg/

Utöver närvaron av ordningsvakter trycker Sofie Lindström, processledare på Purple Flag Innerstaden Göteborg, på de senaste årens förebyggande arbete som en framgångsfaktor.

– Social resursförvaltning, fältgrupper, uppsökandeenheten, en pop up-lokal för ungdomar på Gustav Adolfs torg och arbetet mot hemlöshet...allt har gjort att unga, kriminella och utsatta personer fått hjälp, säger Sofie Lindström.

Under senare tid har även otrygga platser som Brunnsparken och Nordstans entréer byggts om och Torsten Henricssons gångbro, mellan Nordstan och Lilla bommen, har rivits vilket bidragit till ökad trygghet.

https://www.goteborgdirekt.se/nyheter/brunnsparken-oppnar-upp-klara-tidigare-an-beraknat/reptbn!Zh3WhT3iRkQwxCdRAQUF4A/

Vill utöka arbetssättet

Nästa år hoppas Ola Skogsberg att fler områden ska omfattas av LOV §3 samtidigt som de sneglar på hur kollegorna i Stockholm och Malmö jobbar.

– I en centrummiljö krävs speciella arbetssätt och där kan vi lära av varandra. Nu ska vi upp till Stockholm och se hur de jobbar runt plattan, säger Ola Skogsberg.

Sofie Lindström hoppas också att samverkansmodellen Purple Flag ska spridas till fler områden.

– Samtidigt kommer vi arbeta med att starta samverkan för boende i västra Nordstan, fokusera på Harry Hjörnes plats där det ska tas fram ett gestaltningsförslag och öppna upp Nordstan ännu mer på kvällstid med olika kulturella inslag, som till exempel dansbandskvällar. Vi vill skapa ännu mer liv och rörelse. Det är svårt nu i corona, men vi jobbar med långa processer, säger Sofie Lindström.