KOMMUNIKATION. Kursen Ledarskapsträning för tonårsföräldrar handlar om att hitta redskap som stärker relationen och kommunikationen mellan föräldrar och barn. (Genrebild)

Så blir du en bra tonårsförälder på Hisingen

Tonårstiden kan vara tuff - för både barn och föräldrar. Därför erbjuds föräldrar i Lundby en kurs i ledarskapsträning för tonårsföräldrar. "Syftet är att stärka relationer i familjen som i förlängningen stärker den psykiska hälsan", säger kursansvarig.

  • Publicerad 15:15, 29 sep 2018

Ledarskapsträning för tonårsföräldrar. Så heter kursen som vänder sig till föräldrar som bor i Lundby.

– Kursen riktar sig till föräldrar som upplever en utmaning i sitt föräldraskap. Det är inte ovanligt när man är tonårsföräldrar, säger Kerstin Mårtensson, familjebehandlare i Resursenheten Familj i Lundby.

Tyngdpunkten i kursen ligger på förändringar i föräldraskapet. Under nio tillfällen träffas föräldrar i grupp och får hjälp att hitta redskap till bra förhållningssätt för att stärka kommunikationen till sina barn.

– Kommunikationen är grunden för oss. Det är den som gör att man får barn att samarbeta med regler och överenskommelser.

Samtidigt handlar det om att förstärka det positiva.

– Forskningen visar att det är det mest framgångsrika. Man ska försöka att bryta det som är ett negativt i relationen och öka den positiva ömsesidiga kontakten och respekten mellan föräldrar och barn, säger Kerstin Mårtensson.

Vilka utmaningar är vanliga bland de föräldrar som deltar?

– Ingången är att man upplever att det finns en utmaning i föräldraskapet, att det är konfliktfyllt. Vad som är utmaningen kan variera jättestort men det är vanligt att man känner igen sig i de andra föräldrarna, säger Kerstin Mårtensson.

Kursen har hållits i flera år i Lundby och enligt Kerstin Mårtensson är den mycket uppskattad av de föräldrar som deltagit.  

I takt med att forskning visat hur viktigt det förebyggande arbetet med barn och ungdomar är, har den här typen av föräldrakurser ökat de senaste tio åren.

– Syftet handlar om att stärka relationerna mellan föräldrar och tonåringar. I förlängningen stärker det den psykiska hälsan, säger Kerstin Mårtensson.

Föräldrakurs i Lundby

När: Den 11 oktober startar en ny föräldragrupp som består av nio träffar. Kursen kommer att hållas på tisdagar mellan klockan 17:15 och 19:00

Följande teman är planerade: 1. Introduktion och presentation. 2. Kommunikation förälder – barn. Vad är det mitt barn försöker säga mig? 3. Uppmuntran och beröm. 4. Hur överlever jag som förälder. 5. Att skapa goda cirklar 1. 6. Föräldraskap och ledarskap. 7. Att skapa goda cirklar 2. 8. Från kontroll till koll. 9. Summering och avslutning.

Vi är GBG